norden

1) Oldnordisk norðr. Tysk: Retningsangivelse. Til venstre for sol­opgangen eller nord for Tyskland, eksempelvis Drei Königstädte im Norden: Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige samt Finland - herunder Ålandsøerne og Island.
2) NATO samt andre stater med traktatsfæstede bånd til NATO-lande, herunder: Argentina, Israel, Japan, New Zealand og Syd­korea.
Demografi:
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph.
Se også: Færøerne ; Grønland ; Karelen, Kalmarunionen ; Det Kgl. Museum for de nordiske Oldsager eller Oldnordisk Museum 1819 -1892. Nu Nationalmuseet ; Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab ; mytologi ; Nordic International Studies Association, 1991 ; Norden som atomvåbenfri zone ; Nordisk råd ; saga ; skjald ; Øresund ; Østersøen.

Litteratur

Bibliothèque Sainte-Geneviève: La Bibliothèque Nordique.
- http://www.archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve
Nordiske forfattere: Linköping University: Project Runeberg. A continuously updated database of more than 30,000 authors and other relevant people from the Nordic countries
- http://runeberg.org/authors/
Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
'Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) er en permanent komité under Nordisk Ministerråd. Komitéen har til formål, dels at koordinere de nordiske landes statistik på det sociale område, dels at foretage sammenlignende udredninger og beskrivelser af de sociale tryghedsforanstaltningers indhold og omfang. NOSOSKO offentliggør sine resultater vedrørende den løbende udvikling i de sociale forhold i rapporten Social tryghed i de nordiske lande. I 2005 blev Færøerne fuldgyldigt medlem af komitéen, og data for Færøerne indgår i publikationen fra og med 2003-udgaven'.
Nordisk musik-lexikon (1888).
- http://www.archive.org/details/nordiskmusiklex00schygoog
Adam Bremensis / Adam de Brême / Adam of Bremen / Adam von Bremen / Adam af Bremen: Descriptio insularum Aquilonis / Om Landene og Øerne i Norden.
I: Om Menigheden i Norden. under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788—1072). Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande oversat af P. W. Christensen.
- København : Karl Schønbergs Forlag, 1862 - 282 s. Oversat fra:
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Hamburgische Kirchengeschichte / De hamburgske ærkebispers historie
- http://www.archive.org/details/adamvonbremenham00adam
- http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000756/image_2 , og
- http://daten.digitale-sammlungen.de/zend-bsb/pdf_download.pl?id=00000756&nr=57
Chorographia Scandinaviæ, sive Descriptio vetvstissima regionum & populoruum aquilonarium, Sueciæ, Daniæ & Norwegiæ, per venerabilem virum Adamvm, Bremensis ecclesiæ canonicum anno M. L XII. nempè ante D. XL. elaborata ; nunc verò à Johanne Messenio in patriae emolumentum & ornamentum, fideliter revifa, atque feparatim ab ejufidem Authoris Chronico Ecclefiaflico publicata. - Holmiæ [Stockholm] : cvm gratia regia typis Reusnerianis, anno M. DC. XV., 1615 - IV, 44 s.
- http://www.archive.org/details/8SC1593NOR
se også: - http://libris.kb.se/hitlist?q=f%C3%B6rf:(Adam+Bremensis)&r=&f=&t=v&s=b&g=&m=50
Jexlev, Thelma: Lokalhelgener og middelalderlige nordiske brevdateringer.
I: Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Museum Tusculanum, 1981.
Kaljundi, Linda : Waiting for the Barbarians: the imagery, dynamics and functions of the Other in Northern German missionary chronicles, 11th-early 13th centuries: the Gestae hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen, Chronica Slavorum of Helmold of Bosau, Chronica Slavorum of Arnold of Lübeck, and Chronicon Livoniae of Henry of Livonia. Master’s Thesis, University of Tartu, 2005. - 239 s. - http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/576/kaljundi.pdf?sequence=5
Se også: Henry of Livonia: Bibliography. / Compiled by Marek Tamm, with the collaboration of Anti Selart, Carsten Selch Jensen, Martin Jänes and Linda Kaljundi.
- http://www.tlu.ee/files/arts/6778/409.p35a66d7d1714b1bcfc5ca8449849dd76.pdf
Kristian Hvidt: Nordiske studier over emigration 1965-75.
I: Historisk Tidsskrift, Bd. 13, rk. 6; 1979.
Mikael Strøm Henriksen Lie: Lenspricipet i Norden (1907).
- http://www.archive.org/details/lenspricipetino00liegoog
Haandbog i den gammel-nordiske geografi: eller systematisk fremstilling af de gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed, samt de dem bekjendte lande og historisk mækelige steder i særdeleshed. / Niels Matthias Petersen. Gyldendal, 1834 - 319 s. - http://archive.org/details/haandbogidengam00petegoog
Peter Friderich Suhm: Historie om de fra Norden udvandrede Folk (1773).
- http://www.archive.org/details/historieomdefra00suhmgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page