Else Zeuthen

Zeuthen, Else

F. 1897 D. 1975
Mag. art. i engelsk.Radikal politiker og pacifist. Formand for Kvindernes Fredsliga, 1941-1953. Kom til Ligaen fra en post som næstformand i Danske Kvinders Nationalråd. Også formand for the Women's International League for Peace and Freedom 1956-1965. Aktiv i Fredsvennernes Hjælpearbejde; senere medlem af Mellemfolkeligt Samvirke. Else Zeuthen oversætter Ruth Frys: I genopbygningens Tjeneste, om kvækernes hjælpearbejde 1914 til 1923 (Askov Boghandel 1945).
Underskriver protestadresse til regering og rigsdag mod 'Straffelove med tilbagevirkende Kraft' 1948.
Medlem af Folketinget, 1953-1960.
Medlem af Selskabet for kulturel forbindelse med Kina 1952. Omfattende litterær produktion. Arkiv: Rigsarkivet.

Udvalgte danske artikler af Else Zeuthen

Enkelte vigtige artikler er markeret med udråbstegn.

 1. Brev til udenrigsministrene i Genève / Gertrude Baer ; Else Zeuthen : Fred og Frihed, nr. 5 s. 10. 1959
 2. Fredsbevægelsen / Anne Marie Seveinsen ; Else Zeuthen : Information, 26.11. 1954
  Emneord: kartoteker ; PET ; ligaen
 3. En 50-års dag : Fred og Frihed, nr. 5 s. 4-5.1965
  Emneord: ligaen
 4. Anmeldelse : Jones, Rufus M: Kvækernes Tro og Virke : Fred og Frihed, nr. 11 s. 88. 1941
 5. Anmeldelse : Ungdommens Fredsudvalg: Tros alt : Fred og Frihed, nr. 1 s. 7. 1943
 6. Anmeldelse : Friis, Finn T. B.: Er der overhovedet noget vi kan gøre? : Fred og Frihed, nr. 6 s. 41-42.1944
 7. Anmeldelse : Nordentoft, Inger Merethe: Opdragelse til Demokrati : Fred og Frihed, nr. 2 s. 14. 1945
 8. Antisemitisme : Fred og Frihed, nr. 2 s. 11.1960
 9. Begrænsninger og regulering af statssuverænitet : Fred og Frihed, nr. 4 s. 26-27. 1953
 10. Benny Cederfelds Hjælpefond! : Fred og Frihed, 10 s. 73. 1944
 11. Beretning af den internationale formand Else Zeuthen ved ligaens 15. kongres i USA : Fred og Frihed, nr. 10 s. 4-8. 1962
 12. Besøg i England : Fred og Frihed, nr. 10 s. 75-76. 1949
 13. Blandt forældreløse tyske Børn : Fred og Frihed, nr. 3 s. 19. 1948
 14. Demokratiet : Fred og Frihed, nr. 6 s. 41. 1945
 15. Efter Atlantpagten : Fred og Frihed, nr. 4 s. 25. 1949
 16. Efter landsmødet : Fred og Frihed, nr. 6 s. 45. 1949
 17. Efterår 1951 : Fred og Frihed, nr. 7 s. 55.1951
 18. Eksekutivmødet i Genève : Fred og Frihed, nr. 6 s. 37-39. 1947
 19. Eksekutivmødet - International Kongres i Danmark - Fredsdagen : Fred og Frihed, nr. 5 s. 33-34. 1948
 20. Elin Appel og FN : Fred og Frihed, nr. 3 s. 19. 1951
 21. Ellen Hørup 80 År : Fred og Frihed, nr. 1 s. 6. 1952
 22. Er privat fredsarbejde nogen nytte til? : Fred og Frihed, nr. 5 s. 35-37. 1950
 23. Et Aar fra Freden : Fred og Frihed, nr. 5 s. 33. 1946
 24. Festtale : Fred og Frihed, nr. 8/9 s. 13-15. 1965
  Emneord: ligaen ; Thora Daugaard
 25. Folketingsvalget : Fred og Frihed, nr. 4 s. 25. 1943
 26. For fredens skyld : Fred og Frihed, nr. 2 s. 14-15. 1952
 27. De forenede Nationer : Fred og Frihed, nr. 7 s. 45. 1947
 28. Forenede Nationer : Fred og Frihed, nr. 7 s. 49. 1954
 29. Forenede Nationers Dag : Fred og Frihed, nr. 6 s. 44. 1948
 30. Forenede Nationers dag, den 24. oktober : Fred og Frihed, nr. 7 s. 57-58. 1950
 31. Formandsmøde paa Hindsgavl : Fred og Frihed, nr. 7 s. 49-50. 1944
 32. Fra Mellemfolkeligt Samvirke : Fred og Frihed, nr. 6 s. 42. 1950
 33. Fredens gamle venner og de nye : Politiken, 13.5. 1950
  Emneord: Fredens Tilhængere ; Dansk Fredsraad ; ligaen
 34. Fredssagen ved nytår 1951 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1. 1951
 35. Glimt fra FNs generalforsamling : Fred og Frihed, nr. 1 s. 4-5. 1959
 36. Har fredsbevægelsen nogen opgave i vor tid? : Fred og Frihed, nr. 7 s. 54-55. 1949
 37. Henvendelse til Justitsministeren : Fred og Frihed, nr. 4 s. 27. 1950
  Emneord: dødsstraf
 38. Herhjemme : Kvindernes Oprør mod Krig : Fred og Frihed, nr. 11 s. 94. 1935
 39. Hjem fra Kina : Fred og Frihed, nr. 5 s. 34-35. 1952
 40. Hjemmet og Freden : Fred og Frihed, nr. 10 s. 72-73. 1943
 41. Hjemmet og Freden : Freden og Fædrelandet, s. 1-13. 1943
 42. Hvad vil Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed? : Fred og Frihed, nr. 7 s. 49-50. 1950
 43. Den hånd, der rører vuggen, styrer verden : Fred og Frihed, nr. 8 s. 63. 1950
 44. International afrustning - vejen til fred : Fred og Frihed, nr. 2 s. 3. 1962
 45. International kongres i Stockholm : Fred og Frihed, nr. 6 s. 3. 1959
  Note: Mødestedet er den svenske rigsdag. Åbningstalere er den svenske udenrigsminister Östen Undén og nobelprismodtageren, professor Linus Pauling fra Californien, der højere end nogen anden i øjeblikket hæver sin røst mod faren for atomforgiftning. Endvidere vil der ved samme lejlighed blive overragt FNs represæntant i Sverige et stort bidrag til det Jane Addams Home for flygtninge i Spittal i Østrig, som ligaen internationalt financierer som sit bidag til FNs flygtningeår. Vi vedstår dermed den arv til os, som Jane Addams efterlod i sin bog "Peace and Bread", hvori hun så stærkt fremhævede den nære samhørighed mellem folkenes forsyning med de almindelige livsfornødenheder og verdensfreden.
 46. Den internationale Fredskampagne : ?, 28.1. 1948
  Kilde: Vejen Lokalhistorisk Arkiv.
 47. Jane Addams : Fred og Frihed, nr. 10 s. 75-79. 1941
 48. Jane Addams : Fred og Frihed, nr. 8-9 s. 8-11. 1959
 49. Jugend-Europa-Haus : Fred og Frihed, nr. 4 s. 26. 1951
 50. Kongressen i Luxemburg 4.-9. august 1946 : Fred og Frihed, nr. 7 s. 46. 1946
 51. Kongressen i Sheffeld-Warshawa ; Fanny Arnskov : Fred og Frihed, nr. 10 s. 75. 1950
 52. Kontakt : Fred og Frihed, nr. 7 s. 8. 1948
  Note: Fredsvennernes Hjælpearbejdes nye tidsskrift anmeldes.
 53. Kontrol med rummet : Fred og Frihed, nr. 4 s. 3. 1961
 54. Krig og Moral : Fred og Frihed, nr. 9 s. 67-69. 1942
  Note: Læsekredsartikel
 55. Kvindelig Aktiehavers Protest mod Vaabenindistrien : Fred og Frihed, nr. 6 s. 44-45. 1938
 56. Kvindernes Fredsdag 2. juni 1947 : Fred og Frihed, nr. 5 s. 31. 1947
 57. Køb og salg af mennesker : Fred og Frihed, nr. 2 s. 8-9. 1960
  Emneord: slavehandel
 58. Landsformandens Beretning! : Fred og Frihed, nr. 7 s. 50-52. 1943
 59. Landsformandenss beretning : Fred og Frihed, nr. 6 s. 43-44. 1949
 60. Landsmøde paa Christiansborg den 16.-17. oktober : Fred og Frihed, nr. 7 s. 57. 1945
 61. Landsmødet i Aarhus den 26.-27. juni : Fred og Frihed, nr. 6 s. 41. 1943
 62. Landsmødet paa Christiansborg 16.-17 Oktober 1945 : Landsformandens Beretning. + Referat af landsmødet: Fred og Frihed, nr. 9 s. 65-72. 1945
 63. (Leder uden overskrift) : Idealer : Fred og Frihed, nr. 8 s. 57. 1943
 64. Ligaen bygger flygtningehjem i Østrig til minde om Jane Addams : Fred og Frihed, nr. 8-9 s. 12. 1959
 65. Ligaen og den udenrigspolitiske debat : Fred og Frihed, nr. 8 s. 57-58. 1952
 66. Ligaen og FN! : Fred og Frihed, nr. 5 s. 35. 1949
 67. Ligaen under Krig og Besættelse. Aarsblad 1946. - 4 s.
 68. Ligaens internationale politik : Fred og Frihed, nr. 5 s. 44-46. 1952
 69. Ligaens politik : Fred og Frihed, nr. 7 s. 3. 1959
 70. Ligaens politiske opgaver : Fred og Frihed, nr. 7 s. 49-50. 1951
 71. Ligaens vigtigste Problem nu og i den kommende Tid! : Fred og Frihed, nr. 11 s. 81-82. 1941
 72. Maal og Midler : Fred og Frihed, nr. 9 s. 65. 1946
 73. Magleås Folkehøjskole : Fred og Frihed, nr. 7 s. 53. 1950
 74. Mao-Kina : Fred og Frihed, nr. 3 s. 19. 1951
  Emneord: FN
 75. Meld Dem til aktiv Tjeneste i Fredsvnnernes Hjælpearbejde : Fred og Frihed, nr. 1 s. 3. 1948
 76. Mellemfolkeligt Samvirkes landslotteri : Fred og Frihed, nr. 5 s. 34. 1953
 77. Mødet i Hamborg og de tyske flygtninge : Fred og Frihed, nr. 4 s. 27. 1950
 78. Nekrolog : Sheppard, Dick : Fred og Frihed, nr. 11 s. 90. 1937
 79. Nekrolog : Cederfeld de Simonsen, Benny : Fred og Frihed, nr. 2 s. 9. 1952
 80. Nekrolog : Greene Balch, Emely : Fred og Frihed, nr. 1 s. 2. 1961
 81. Nekrolog : Novrup, Johannes : Fred og Frihed, nr. 1 s. 8. 1961
  Emneord: fredsvennernes Hjælpearbejde ; Magleås Folkehøjskole
 82. Nekrolog : Molich, Agnes : Fred og Frihed, nr. 7-8 s. 11. 1961
  Note: Afdøde var søster til Elna Wright Quistgaard og virkede på hovedkontorret i en længere årrække.
 83. Nekrolog : Hammarskjöld, Dag : Fred og Frihed, nr. 9 s. 3. 1961
  Emneord: FN
 84. Nobels fredspris : Til Linus Pauling : Fred og Frihed, nr. 9 s. 6. 1963
 85. Nordisk Møde i Sverige! : Fred og Frihed, nr. 6 s. 50. 1945
 86. Det nordslesvigske Skolespørgsmaal : Fred og Frihed, nr. 4 a. 23-24. 1947
 87. Ny Ungdom! : Fred og Frihed, nr. 2 s. 15. 1947
 88. Nye Retningslinjer : Svar til Karen Dahl : Fred og Frihed, nr. 4 s. 25-26. 1946
 89. Nye veje i fredsarbejdet : Fred og Frihed, nr. 3 s. 17-18. 1954
  Note: Udddrag af Else Zeuthens foredrag ved Dansk Fredsråds møde den 10. januar.
 90. Nytaar 1943 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1943
 91. Nytaar 1944 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1944
 92. Nytaar 1945 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1945
 93. Nytaar 1946 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1. 1946
 94. Nytaar 1947 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1. 1947
 95. Nytår 1949 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1949
 96. Nytår 1950 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1950
 97. Nytår 1952 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1952
 98. Nytår 1953 : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1-2. 1953
 99. Om tolerence : Fred og Frihed, nr. 5 s. 33. 1951
 100. Paa Vej mod Fred og Frihed! : Fred og Frihed, nr. 5 s. 33. 1945
 101. Er privat fredsarbejde nogen nytte til? : Politikens kronik, 29.4. 1950
 102. Processen i Prag : Fred og Frihed, nr. 9 s. 66. 1952
 103. Redaktørskifte! ; Fanny Arnskov : Fred og Frihed, nr. 1 s. 3. 1948
  Emneord: Fred og Frihed
 104. Regionale pagter og fred! : Fred og Frihed, nr. 3 s. 17-18. 1950
 105. Rejsen jorden rundt : Fred og Frihed, nr. 4 s. 4-5. 1963
 106. Skolen i Grækenland : Fred og Frihed, nr. 3 s. 20. 1952
 107. [Svar til Ellen Moritzen] : Fred og Frihed, nr. 9 s. 67. 1950
 108. [Svar til Erik Appel] : Fred og Frihed, nr. 5 s. 32-33. 1947
 109. Trykkerisagen for folketinget : Fred og Frihed, nr. 9 s. 66. 1954
  Emneord: PET
 110. Verdensfredskampagnen : Fred og Frihed, nr. 1 s. 1. 1948
 111. Verdensmøde i Indien : Fred og Frihed, nr. 10 s. 78. 1949
 112. Vinterens Læsekredse : Fred og Frihed, nr. 7 s. 49-50. 1942
 113. Walesdagen : Fred og Frihed, nr. 6 s. 47. 1949

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page