Kvækerandagtsmøde
Kvækerandagtsmøde

Kvækerne - vennernes religiøse samfund
(Joh. evang.15:14 f)

Kristen lægmandsbevægelse (herefter benævnt Q) Grundlagt i England ved George Fox m.fl. omkring 1660. Udbredelse ved mission, også på lange rejser. Forfølgelse fra stat og kirke i flere lande førte bl.a. til udvandringer, således grundlæggelsen af staten Pensylvania. Q har fra begyndelsen afvist krig og voldsmetoder til konfliktløsning, men er for fred. Q ser fredssagen som uadskillelig fra social retfærdighed og ligelig fordeling af verdens goder. En Q-grundsætning er at der er noget af Gud i ethvert menneske.
Q har arbejdet i fredsbevægelser i USA og Storbritannien siden 1815.
Q er borgerretsforkæmpere bla. mod slaveri og for sociale reformer, herunder kvindesagen. Omfattende nødhjælps­arbejde efter forskellige krige i 1800-tallet, under den irske borgerkrig og i Tyskland efter de to verdenskrige.
Kvækerne i Storbritannien står delte i spørgsmålet om pacifisme og våbenfri tjeneste under første verdenskrig, men opretter the Friends War victims' Relief Committee, the Friends Ambulance Unit og i USA the American Friends Service Committee.
Q samarbejde med Mohandas Gandhi om den indiske frihedssag, eksempelvis i the Indian Conciliation Group.
½ Nobels fredspris, 1947, brugt bl.a. til penicillin til Sovjetunionen.
Q i USA sendte medicin til Nordvietnam under Vietnamkrigen.
Ambulancetjeneste under de to verdenskrige.
Militærnægter-kulminearbejde og bomberydning i civile kvarterer (England) under anden verdenskrig.
Aktioner mod franske atombombeforsøg i Stillehavet og raketinstallationer i Storbritannien.
Freds-og socialt arbejde i mange u-lande, således i Sydøstasien og Centralafrika. (Change Agents i Uganda).
Observatørstatus ved FN, kontorer i New York og Genève. Indsats mod våbenhandel, landminer og børnesoldater etc.
I Bruxelles QCEA (Kvækerrådet for europæiske Anliggender) som arbejder for menneskerettigheder i Europa.
Samarbejde med andre fredsbevægelser; forbindelser til EU-kommisson, EU-Parlamentet og Europarådet.
Medlem af Samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed til 1979.
Q har observatørstatus ved Kirkernes Verdensråd.
Fredsuniversiteter: Woodbrooke (England). Earlham School of Religion, Pendle Hill College, Swarthmore College med Peace Collection, Haverford College med Peace Collection, og flere( USA.).
Kvækersamfundet i Danmark siden 1870erne.
Skandinavisk Q-center i Danmark siden 1939 (begyndt med arbejde for Hitler-Tysklands flygtninge).
Medstifter af Fredsvennerns Hjælpearbejde, nu det selvstændige Mellemfolkeligt Samvirke.
Q tror på direkte inspiration fra Gud i andagter og forretningsmøder. Forudsætningen er stille andægtig fordybelse, alene og i grupper. Herudfra kan komme en åndelig indgivelse, kaldet anliggende (Concern), som kalder den enkelte eller gruppen til handling. Mange Q-projekter er begyndt som anliggender. Q udvider sakramenterne til at gælde hele livsførelsen og -oplevelsen. Anser kirker, kirkehierarki, formel trosbekendelse, dogmer og ritualer for overflødige hjælpemidler, der kan hindre den enkeltes direkte gudsforhold. Åbne for åndelig påvirkning fra mange kilder. Q's forretningsmøder er uden egtl. ledelse og afstemninger og betragtes som andagtsform, hvor enighed skabes under Åndens ledelse.

Nogle navne

Agatha Harrison and Mahatma Gandhi.

1600-tallet: George Fox (grundlægger). Robert Barclay (teologi). William Penn, (grundlægger af Pennsylvanien. Skrev om et forenet Europa). Alle England.
1700tallet: John Woolman (USA: mod slaveri, lotteri, for arbejderbeskyttelse og anstændig behandling af indianerne).
1800tallet: Elizabeth Fry (England: fængselsreformer i flere lande), Joseph Lister (England og Skotland: kirurg).
1900tallet: Emil Fuchs (Tyskland); Thomas Kelly (USA: Q-mystiker); Pierre Ceresole (Schweiz: International Civil Service. Desuden fredsvidnesbyrd i Nazi-Tyskland). Rufus Jones (USA: teologi); Joan Baez, (protestsangerinde); Adam Curle (England: international fredsmægler).

Se også: Irwin Abrams, Jane Addams, Devere Allen, William Allen, Joseph G. Alexander, Lavinia Baily, Emely Greene Balch, Anthony Benezet, Bjørg Berg, Joshua Pollard Blanchard, John Brodie, Elise Boulding ; Kenneth Boulding, John Bright, John Brocklesby (efter første verdenskrig), Alex Bryan, Sydney Carter, Corder Catchpool, Richard Cobden, Vanessa Di Domenico, Jonathan Dymond, Arthur Eddington, Margaret Fell, Carol Santander Ferrnandez, Tom Fox, the German Emergency Committee of the Society of Friends, Agatha Harrison, Carl Heath, Regnar Halfdan-Nielsen, historiske fredskirker ; Henry Hodgkin, Ham Sok Hon, The International Committee for India, Eglantine Jebb, William Jones, Fay Honey Knopp, Valarie Liveoak, Alfred Henry Love, Thomas Lurting, Dennis Mills, Harry Mister, Abraham Johannes Muste, Philiph Noel-Baker, O. F. Olden, Priscilla Hannah Peckover, Robert Peel, Israel Pemberton, Pendle Hill, Pendle Hill Peace Network, Ove Petersen, Hugh Richardson ; Joseph Tragellance Price, Cyrus Pringle, Eleanor Jo (Joey) Rodger, Joshua Rowntree, Job Scott, Deryck Siven, Julius Thorvald Stevnsborg, Charles David Tauber ; Joseph Sturge, Per Sundberg, Elise Thomsen, Will Warren, Frederick Wheeler, John Wilmerding, Gerrad Winstanley, Katherine Van Wormer.
Arkiv: Rigsarkivet. Dansk hjemmeside: www.kvaekerne.dk

Litteratur

Q har fra begyndelsen skrevet åndelige dagbøger og vidnesbyrd over afdøde Q's liv; teologiske skrifter; praktiske bøger om for eks. andagt og fredsarbejde, digte, enkelte romaner: Beecher Stowe: Onkel Toms Hytte; Dreiser: Bolværket; deHartog: The Peaceable Kingdom (1972 - ISBN 241 02186 3).
Film: Friendly Persuasion - Folket i den lykkelige Dal.
Hovedinspiration er Q-erfaringer og rådgivning fra over 350 år, nedfældet i Quaker Faith and Practice (Book of Discipline).
Forhandler af engelske kvækerbøger: Friends Book Centre, 173 Euston Road, London NW1 2BJ, England.

Litteratur af kvækere

Terp, Holger: Fredsbevægelsens historie : en litteraturoversigt.
Catalog of Old Quaker Writings (17th, 18th, and 19th Centuries) Currently in Print or Online : a bibliography by Licia and Larry Kuenning showing books, pamphlets, letters, and other documents written by members of the Society of Friends during its early and middle periods.
The Quaker Testimony for Peace: Archival Resources at Swarthmore College. Swarthmore College Peace Collection. Friends Historical Library of Swarthmore College.
http://www.swarthmore.edu/Library/peace/manuscriptcollections/Peace%20in%20Friends/Peace_Testimony_Archives.html
Barclay, Robert: Uddrag af Apology (1692)
Chabarek, Peter: Bringing The War Back Home : Eugene Resisters Shut Down Recruitment Center.
Dymond, Jonathan: an inquiry into the accordancy of war with the principles of Christianity, and an examination of the philosophical reasoning by which it is defended, with observations on some of the causes of war and on some of its effects.
- London : , 1823-24.
- http://www.qhpress.org/texts/dymond/index.html
Fox, George: Journal (mange udgaver).
Fuchs, Emil: Christ in Catastrophe. Pendle Hill pamphlet # 49.
Hansen & Heid m.fl.: Glimt fra dansk kvækerhistorie : 100 års jubilæumsskrift. 1975.
Kelly, Thomas: A Testament of Devotion (mange udgaver). Det indre Lys (1983).
Jackson, John: Reflections on peace and war.
- Philadelphia: T. E. Chapman, No. 74 North Fourth Street. 1846.
http://dqc.esr.earlham.edu:8080/xmlmm/docButtonB?XMLMMWhat=builtPage&XMLMMWhere=E11834769.P00000002-UN&XMLMMBeanName=&XMLMMNextPage=/printBuiltPageBrowse.jsp
Report of the committee of the Meeting for sufferings, to advise and assist such Friends as might be drafted for military service. Also the report of the committee for the gradual improvement and civilization of the Indian natives, 1865 (1865).
- http://www.archive.org/details/reportofcommitte00frie
Woolman, John: Journal of JW (mange udgaver). Svensk oversættelse: Dagbok och Essäer (Artos 1993, - ISBN 91 7580 085-3).

Litteratur om kvækere

Dictionary of Quaker Biography.
Brinton, H.: Friends for 300 Years (afsnittet International Peace).
Cartland, Fernando G.: Southern Heroes, or the Friends in War Time. - Cambridge : The Riverside Press, 1895. - 480 s.
Gorman, George H.: Introducing Quakers. (1969). Kvekerne : En innføring (Oslo 1972. - ISBN 82 09 00062 4) (Kort og letlæst)
Hirst, Margaret E.: The Quakers in Peace and War : An Account of their Peace Principle and Practice.
- London : The Swarthmore Press, 1924. - 560 s.
Det indre Lys : et Indblik i Kvækertroen. / : Aksel J. Knudsen.
- København [William Jessens Bogtrykkeri] : Forlaget "Nye Veje", 1931.
Jahn, G.: Drawing on Sources Eternal (om Nobelprisen 1947).
Jones, Rufus: Kvækernes Tro og Virke (1941, 1953).
Kvækerne i Danmark: Træk af kvækerdommens danske historie fra svenskekrigene til coronakrisen (1657-2020). / : Niels Kjær.. Books on Demand, 2020.
- men hva sier du selv? (Kvekerforlagets småskrifter nr 22).
Neave Brayshaw, A.: The Quakers : Their Story and their Mission (1921).
Otto, H.: Werden u.Wesen des Quäkertums in Deutschland (Sensen-Verlag.Wien 1972)
Pickvance, T.J.: Peace with Equity (NordIrland).
Quaker Faith and Practice. Mange reviderede udgaver. Seneste 1998. - ISBN 0 85245 306X (paperback) - ISBN 0 85245 307 8 (ib)
A brief account of many of the prosecutions of the people call'd Quakers : in the Exchequer, Ecclesiastical, and other courts, for demands recoverable by the acts made in the 7th and 8th years of the reign of King William the Third, for the more easie recovery of tithes, church-rates, &c.. / : Joseph Besse, 1683?-1757, editor. - London : Printed and sold by the assigns of J. Sowle, 1736. - 218 s.
- http://archive.org/details/briefaccountofma00bess
Warren, Will: A Scrapbook (NordIrland. Mange boghenvisninger). London 1983.

Tidsskrifter på nordiske sprog

Kväkar Tidskrift (svensk).
Kvekeren (norsk)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page