amt

Tysk: Større regionalt forvaltningsområde indført i Danmark i 1662 som erstatning for len.
Amterne kunne udskrive skatter.
Efter enevældens indførelse udnævntes en amtmand i hvert stift til også at være stiftsbefalingsmand (fra midten af 1700-tallet kaldet stiftamtmænd). Som regel var det den amtmand, der boede i stiftsbyen, der blev stiftamtmand. Stiftamtmænd og amtmænd var kongens og centraladministrationens lokale repræsentanter. Sammen med biskoppen udgør stiftamtmanden stiftsøvrigheden, som forvalter kirkens økonomiske anliggender i stiftet. Stiftamtmanden havde det overordnede tilsyn med stiftets amtmænd.
Valg til amtsråd finder sted samtidig med kommunalvalg. Amter afløses af regionalråd.
Se også: Amtsankenævn ; amtsborgmester ; Amtcentralerne for Undervisningsmidler ; amtsfattigdirektion ; amtsfuldmægtig ; amtshospital ; amtskasse ; amtskommune ; amtskreds ; amtslæger ; amtsmand ; amtspas ; amtsprovstier ; amtsregnskaber ; amtsrepartitionsfond ; amtsret ; amtsråd ; Amtrådsforeningen i Danmark ; amtsskat ; amtsskole ; amtsskoledirektion ; amtsskoleråd ; amtsskrivere ; amtssygehus ; amtstuer ; amtsvej ; centralforvaltning ; herred ; kommune ; Københavns Overpræsidium ; lokalhistorie ; overøvrighedsområde ; socialforvaltning ; sogn : sogneråd ; statsamt ; sundhedsforvaltning ; teknisk forvaltning.
Se på Internettet: Amt-Herred-Sogn : Indgange til oplysninger om sogne i Danmark..

Litteratur

Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt.
/ : Harald Jørgensen. Rigsarkivet, Gad, 1985; Administrationshistoriske studier, nr. 11)
Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'
Stiftamtmænd og amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848. / : J. Bloch. Rigsarkivet, 1895.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130001660633.pdf
- https://archive.org/details/stiftamtmndogam00blocgoog

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page