Barnets Blad

børneforsorg

Den del af den offentlige socialpolitik som ideelt set viser forsorg for børn og unge eksempelvis ved pleje, pasning, opdragelse og undervisning på en institution så som fredehjem.
Se også: Jane Addams ; børnehave ; børneloven 1905 ; Børnesagens Fællesråd ; Børnesagens tidende : [organ for Dansk Børneforsorg] 1906-1972 ; børneværn ; Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning - fra 1930 Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning nu Kristelig Forening for Børneforsorg ; Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg ; Landsnævnet for Børneforsorg ; Overværgerådet ; Peter Sabroe ; De samvirkende Forældreforeninger ; socialhistorie ; Socialstyrelsen ; værgeråd.

Litteratur

Faye Jacobsen, Anette: Kontrol og demokrati :Træk af dansk børneforsorgs historie 1933-1958.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 4 (1989) 2
- http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/historisktidsskrift/article/view/33899/65526
Løkke, Anne: Børnereddere : Den private filantropi og behandlingen af kriminelle og forsømte børn i danmark omkring år 1900.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 6 (1991) s. 92-130.
Løkke, Anne: Farlige arbejderbørn! Børn og børneforsorg i København 1906-1920. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie, Årg. 19 (1989) s. 171-206.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page