Barnets Blad

børneforsorg

Den del af den offentlige socialpolitik som ideelt set viser forsorg for børn og unge eksempelvis ved pleje, pasning, opdragelse og undervisning på en institution så som fredehjem.
Officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og børnehjemsbørn
Fra 1946 til 1976 blev en række anbragte børn på Godhavn udsat for overgreb og svigt. Statsminister Mette Frederiksen vil til august invitere Godhavnsdrengene og repræsentanter for andre børnehjemsbørn til et arrangement på Marienborg, hvor statsministeren vil give en officiel undskyldning for statens manglende tilsyn.
Mette Frederiksen udtaler forud for arrangementet:
”Nogle af samfundets mest sårbare børn blev mishandlet. De blev svigtet af de voksne, der skulle passe på dem.
Myndighederne gjorde intet. Det kan og må vi ikke som samfund lukke øjnene for. Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men vi kan og skal lære af det. Det var ikke børnenes skyld. Det er det aldrig. Derfor er det på høje tid, at vi giver ofrene en undskyldning.”
Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn var ikke de eneste, der var udsat for svigt af det statslige tilsyn. Det var andre grupper, fx mennesker med handicap, også. For dem vil regeringen igangsætte et nærmere udredningsarbejde for at forstå omfanget af svigt og hvilke persongrupper, der var berørt med henblik på at fastlægge grundlaget for en officiel undskyldning fra staten.
Statsminister Mette Frederiksens tale ved arrangement for Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn den 13. august 2019. Statsminissteriet.
Se også: Jane Addams ; børnehave ; børneloven 1905 ; Børnesagens Fællesråd ; Børnesagens tidende : [organ for Dansk Børneforsorg] 1906-1972 ; børneværn ; Ellen Hørup ; Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn / Foreningen Grønlandske Børn ; Foreningen for Optagelses-, Iagttagelses- og Lærlingehjem : Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning - fra 1930 Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning nu Kristelig Forening for Børneforsorg ; Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg ; Landsnævnet for Børneforsorg ; Overværgerådet ; Peter Sabroe ; De samvirkende Forældreforeninger ; socialhistorie ; Socialstyrelsen ; værgeråd.

Litteratur

Forældrebladet 1943-1950.
Anbragte børn og unge: en forskningsoversigt. / : Tine Egelund et al. SFI : Det nationale forskningscenter for velfærd, 2009.
Dansk forskning om anbragte børns sociale baggrund efter 2003 ...
Betænkning. / : Udvalget til Revision af Børneloven, 1911.
Kontrol og demokrati :Træk af dansk børneforsorgs historie 1933-1958 / : Anette Faye Jacobsen.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 4 (1989) 2
- http://e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/historisktidsskrift/article/view/33899/65526
Løkke, Anne: Børnereddere : Den private filantropi og behandlingen af kriminelle og forsømte børn i danmark omkring år 1900.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 6 (1991) s. 92-130.
Løkke, Anne: Farlige arbejderbørn! Børn og børneforsorg i København 1906-1920. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie, Årg. 19 (1989) s. 171-206.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page