børneværn

Det, at give børn og unge beskyttelse og læ
Også sociale myndigheder (socialkontoret senere bistandskontoret) i sogn og kommuner som frem til bistandslovens vedtagelse i 1976 arbejdede med forsorg for børn- og unge, eksempelvis Børneværnskontoret, også kaldet Direktoratet for Københavns kommunes Børne- og ungdomsværn.
Se også: Børneværnskredse ; forsorgsprotokoller for børneværnet ; forsørgelsesvæsenet ; Lov om Børne- og ungdomsforsorg, 1962 ; socialpolitik ; Socialstyrelsen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page