Socialstyrelsen

Styrelse oprettet 2001 under Socialministeriet.
Forsat fra: Direktoratet for Revalidering og Forsorg.
Fra 1970 til 1990: Socialstyrelsen.
Fra 2001: Institut for Pensions- og Ældrepolitik.
Fra 2003: Styrelsen for Social Service.
Fra 2006: Servicestyrelsen.
Fra 2007: Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.
Fra 2011: Socialstyrelsen.
Nu under: Børne- og Socialministeriet.
Mistanke i Socialstyrelsen om groft underslæb
Pressemeddelelse: Børne- og Socialministeriet, 09-10-2018
Meget tyder på, at Tilskudsadministrationen i en lang årrække har været ramt af underslæb af grov og systematisk karakter.
Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriets departement har de sidste to uger sammen med eksterne eksperter arbejdet på at afdække omfanget af en stor sag om svindel med offentlige midler.
Der er tilsyneladende tale om en mangeårig og betroet medarbejder, der i en lang årrække helt systematisk har misbrugt sin stilling. Den foreløbige undersøgelse indikerer, at der er tale om uberettiget tilegnelse af et beløb på omkring 111 millioner kroner i perioden 2002-2018. Sagen er politianmeldt, og der er bestilt to eksterne undersøgelser, som skal klarlægge sagen.
Se også: Center mod Menneskehandel ; Blindenævnet ; Døvenævnet ; Hjælpemiddelinstituttet ; socialpolitik ; Tunghørenævnet ; Videnscenter på Ældreområdet ; ældre.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Anbragt i Historien : Arkivfortegnelse. Socialforsorgens arkiver om anbragte og indlagte i perioden 1933- 1980. / : Peter Fransen, et al Svendborg Museum 2015.
Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. / : Malene Rode Larsen. SFI, 2017.
; Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017:15)
Rigsrevisionens revisioneraf tilskudsadministrationen på socialområdet i perioden 2002-2017. / : Rigsrevisionen, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page