Barnets Blad

Overværgerådet

Historisk råd oprettet 1905 under: Indenrigsministeriet
Forsættes 1933 som: Landsnævnet for Børneforsorg.
Overværgerådet skulle godkende de lokale værgeråds afgørelser om børns fjernelse fra hjemmet og træffe beslutning om forældremyndigheden.
Se også: Børneforsorg ; værge.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page