boligpolitik

Den politik, der søger at regulere og styre befolkningens adgang til boliger og som påvirker størrelsen af boligudgifterne.
Se også: Bolighaj ; Boligministeriet ; bolignød ; Boligstyrelsen ; boligydelse ; Bygningsdirektoratet ; bz-bevægelsen ; ghetto ; lejekaserne ; slumstormerne ; socialpolitik ; sanering ; Statens Bygningsdirektorat ; økonomi.

Litteratur

Danmarks Statistik: Ejendomsstatistikken.
Dansk Boligpolitik belyst gennem 5 Betænkninger. / : Einer Engberg.
Nationaløkonomisk tidsskrift, Bd. 86 (1948) s. 145-152.
Lejelovskommissionens betænkning. / : Boligministeriet, 1997.; Betænkning nr. 1331)
Bilag til lejelovskommissionens betænkning. / : Boligministeriet, 1997.
Bilag 1 : Historisk gennemgang af lejelovgivningen. Boligministeriet/Bygge- og Boligstyrelsen,1996.
Folkebolig, boligfolk : politik og praksis i boligbevægelsens historie.
/ : Olaf Lind ; Jonas Møller. Boligselskabernes Landsforening, 1994.
Udgivet i forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings 75-års jubilæum.
Leder: Almene boliger forvandles til almen nød. I: Information, 15. oktober 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page