Boligministeriet

Historisk dansk ministerium 1947-1998.
Fortsættes 1998 som: By- og Boligministeriet.
Nu: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Forsat fra: Min. for Byggeri- og Boligvæsen, fra begyndelsen almindeligt kaldet Boligministeriet, oprettedes ved kgl. res. af 13.11.1947 som Ministerium for Byggeri og Sundhedsvæsen, men blev allerede ved bek. 491 af 23.11.1947 ombenævnt til Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen.
Hertil henlagdes fra Indenrigsministeriet: Statens Bygningsdirektorat, Statens Byggeforskningsinstitut, huslejesager, boliganvisning og sundhedsvedtægtsbestemmelser om bygge- og boligforhold,
fra Handelsministeriet: Visse sager vedr. fordeling og produktion af materialer til byggeri, fra Landbrugsmin.: Lovgivningen om opførelse og udleje af arbejderboliger på landet og fra Socialmin.: Flygtningeadministrationen. Fra 1949 til 1955 var Boligmin. forenet med andre ministerier, 1949-50 i Arbejds- og Boligmin. (kgl. res. af 23.11.1949) og 1950-55 i Indenrigs- og Boligmin. (bek. 252 af 12.09.1955), men det vedblev at eksistere som selvstændig administrativ enhed under navn af Boligdepartementet. Følgende sagområder er i tidens løb overført til eller afgivet fra Boligmin.: ved kgl. res. af 10.09.1987 henlagdes fra Landbrugsmin. Matrikeldirektoratet og fra Forsvarsministeriet "Søkortarkivet" og Geodætisk Institut, jf. Kort og Matrikelstyrelsen s. 1874.
Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Arkitektnævnet ; bolig ; boligpolitik ; Boligstyrelsen ; byggeri ; Byggestyrelsen ; Byplannævnet ; Kollegierådet ; Saneringsnævnet ; Statens Byggetekniske Nævn ; Ungdomsboligrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page