Fredens Tilhængere i Danmark

Dansk venstreorienteret fredsgruppe oprettet som foreløbig komité i efteråret 1949 med arkitekten Edvard Heiberg som formand. Mogens Fog formand 1950. Dansk medlem af Verdensfredsrådet og meget aktiv i forbindelse med indsamling af underskrifter i forbindelse med Stockholm-appellen. Medstifter af Dansk Fredskoncerence. Opløst i 1959 efter massive beskyldninger og propaganda i medierne om, at Fredens Tilhængere i Danmark var en kommunistisk sympatisernde organisation. Fredens Tilhængere i Danmark blev, ifølge PET-kommissionens beretning fra 2009, overvåget af Politiets Efterretningstjeneste fra start til slut.
Blandt aktive kan nævens: Martin Andersen Nexø, Flemming Bergsøe, Ole Buhl, Oluf Forchhammer, Arne Gaardmand, Ellen Hørup, Jørgen Jørgensen, Hans Kirk, Morten Lange, Knud Millech, Niels Plum, Herbert Pundik, og Mikael Rode. Fredens Tilhængere i Danmark udgav tidsskrifterne Fredsnyt : Informationstjeneste udsendt af Fredens Tilhængere i Danmark 1950 nr 1-6; Kæmp for Freden 1950-1952. Tænk i Tide : Månedsavis for international afspænding 1952-1954; Nyt fra Fredskampen : Nordjysk Fredsblad 1956. Arkiv: ABA.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser ; Fredens Forkjempere i Norge ; Fredskommiteen på Kunstakademiet.

Litteratur

Terp, Holger: Litteraturliste til belysning af problematikken om Fredens Tilhængere i Danmark som kommunistisk frontorganisation under den kolde krig
Dansk modstand mod Vesttysklands optagelse i NATO - en undersøgelse af NATO-modstand i Danmark 1950-1955 / Daniel Durst-Andersen, Morten Hatorp, RUC, 2007.
Den hvileløse fred : Fredens Tilhængeres lørdags-martinéer. I: Dialog, 1953:5-6 s. 43.
Jørgensen, Jesper: Fredens Tilhængere. I: Årsskrift 2001, ABA s. 16-22.
Moderne krig er massemord. - [Tryk: Lantow & Co] : Fredens Tilhængere i Danmark, 1951? - 16 s.
Pedersen, Sune: Kampen for fred : Den liberale fredsbevægelse i Danmark 1919-1960. 2000.
Rehling, David: Læserbrev gjorde forskel : Den stridbare Ina Rohde er død, 96 år. I: Information, 06/07/2002.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page