Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven).
Forsat 2000 fra:Registertilsynet. Arkiv: Rigsarkivet.
- https://www.sa.dk/daisy/ng?id=371061
Datarådet er en del af Datatilsynet.
Datatilsynet består af Datarådet og et sekretariat og fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, bortset fra behandlinger, der foretages for domstolene. Det er således Datatilsynets opgave at påse, at en behandling finder sted i overensstemmelse med forordningen, loven og regler udstedt i medfør af loven.
Se også: Data.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page