Direktoratet for Egnsudvikling

Historisk direktorat oprettet 1967 under: Handelsministeriet senere under: Industriministeriet.
Nedlagt 1998.
Forslag til Lov om egnsudvikling, 1998.
§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes bistand til fremme af industriel og anden erhvervsmæssig udvikling i egne af landet, hvor dette må antages at være af væsentlig betydning for befolkningens adgang til at opnå andel i samfundets almindelige økonomiske, sociale og kulturelle fremgang.
§ 2. Administrationen af loven varetages, hvor ikke andet er bestemt, af Egnsudviklingsrådet.
Til §§ 1-2
Forslaget viderefører den den gældende lovs §§ 1-2 bortset fra, at Direktoratet for Egnsudvikling er ændret til Industri- og Handelsstyrelsen som følge af igangværende strukturændringer i Industriministeriet.
Industriministeriet får ny superstyrelse. Ingeniøren 2. okt 1987 Industriministeriet får ny superstyrelse efter den store omorganisation. Teknologistyrelsen, Direktoratet for Egnsudvikling, Licenskontoret og Eksportfremmeordningen under Danmarks Erhvervsfond lægges sammen til Industri- og Handelsstyrelsen under Teknologistyrelsens hidtidige direktør, civilingeniør Mogens Kring. Teknologistyrelsen og de tre andre instanser ophører i princippet med at eksistere, og deres opgaver vil fremover blive løst af 17 eller 18 kontorer i den nye styrelse, som desuden får en planlægnings funktion og et administrativt sekretariat.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page