Erhvervsrådet for Gartneri og Erhvervshavebrug

Historisk råd oprettet 1933 under: Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.
Forsættes 1940 som: Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl.
Omtalt i Gartneri, erhvervsmæssigt Havebrug og Frugtavl 1939/40. / : Danmarks Statistik, 1943.
Paa Foranledning af forskellige Havebrugs-, Frugtavls- og Gartneriorganisationer blev det ved Cirkulære af 11. Marts 1940 fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fastsat, at der for Gartnerivirksomheder samt erhvervsmæssigt drevne Frugtavls- og Havebrugsejendomme, om hvilke der ved Landbrugstællingen den 15. Juli 1939 var indhentet summariske Oplysninger vedrørende Arealanvendelse, Antal Frugttræer og Frugtbuske m. V ., skulde tilvejebringes mere specificerede Oplysninger om de nævnte Forhold samt om Arbejdskraft, Maskinanvendelse, Gødningsforbrug m. V . i 1939.
Se også: Gartneri.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page