Hugo Grotius

Grotius, Hugo / Huig de Groot

F. 1583 D. 1645
Hollandsk jurist, teolog, filosof og digter. Tidlig folkeretsekspert og naturlovstilhænger. Hugo Grotius kaldes folkerettens grundlægger. Publicerer i 1609 Mare Liberum sive de ivre qvod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio / Om havets frihed. En apologi for hollandsk imperialisme.
Som dødsdømt politisk flygtning i Paris, publicerer Hugo Grotius “De iure belli ac pacis libri tres” / Om retten i krig og fred (Paris, MDCXXV (1625)). Om retten i krig og fred vurderes som grundlaget for moderne folkeret, løftet ud af den teologiske debat om retfærdig krig.
Grotius skelner i sine værker mellem den guddommelige ret som findes i biblen, og den menneskelige ret, som dels kan være uskrevet naturret, der også kan føres tilbage til Guds vilje og den ret, der er blevet til ved menneskernes vedtagelser, herunder borgerlig ret og folkeretten. Grotius ville en samfundspagt bestående af borgernes beslutning om at leve i samfund og dels overdragelse af suverænitet til en fyrste, der kan regere enevældigt, men ikke vilkårligt og despotisk, da han derved bryder kontrakten. The Grotius Society er opkaldt efter ham.

Litteratur

Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius / Jacob ter Meulden ; P. J. J. Diermanse.
The Grotius Collection at the Peace Palace : A Concise Catalogue. 1983. - 36 s.
Grotius, Hugo: Le droit de prise : (De jure praedae) (1869).
- http://www.archive.org/details/ledroitdeprised02hamagoog
Epigrammatum anthologia palatina cum Planudeis et appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus ductorum I-III (1871). - http://www.archive.org/details/epigrammatumanth01grotuoft
Grotius, Hugo: Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum.
- Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, 1655. - 1210 s.
- http://www.archive.org/details/historiagotthoru00grot
Hugo de Groots Nederlandtsche jaerboeken en historien : sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX : met De belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers MDCXXVII, als ook Het tractaet van de Batavische nu Hollandtsche Republyk, en De vrye zeevaert : met aenteeckeningen, voorts met het leven des schrijvers, twee volkomen registers, en veele koopere platen verciert (1681).
- http://www.archive.org/details/hugodegrootsnede00grot
Hugonis Grotii ad Ioh. Oxenstiernam et Ioh. Adl. Salvium, et Iohannis Oxenstiernæ ad Cerisantem, epistolae ineditae : ex cod. M.S. Bibliothecae Hannoveranae regiae nunc primum edendas curavit (1829).
- http://www.archive.org/details/hugonisgrotiiad00crgoog
Hugonis Grotii epistolæ ineditæ, quæ, ad Oxenstiernas patrem et filium, aliosque Sueciæ consiliarios e Gallia missæ ac sub auspiciis viri plur. rever. Jacobi Lindblom, primum Ecclesiæ linco¨piensis antistitis, jam archiepiscopi upsaliensis, ex authentico exemplari, quod in Bibliotheca lincöpiensi servatur, descriptæ, nunc prodeunt ex Musæo Meermanniano (1806).
- http://www.archive.org/details/hugonisgrotiiep01grotgoog
Des Hugo Grotius drei Bücher das Recht des Krieges und Friedens : in welchem das Natur- und Völkerrecht und das Wichtigste aus dem öffentlichen Recht erklärt werden (1869).
- http://www.archive.org/details/deshugogrotiusdr1617grot
The most excellent Hugo Grotius his three books treating of the rights of war & peace : in the first is handled whether any war be just : in the second is shewed the causes of war, both just and unjust : in the third is declared what in war is lawful, that is, unpunishable : with the annotations digested into the body of every chapter. - London : Printed by M[argaret] W[hite] for Thomas Basset at the George in Fleetstreet, and Ralph Smith at the Bible under the Piazza of the Royal Exchange in Cornhill, 1682. - 508 s. - http://www.archive.org/details/mostexcellenthug00grot
De nuptiis philologiae, et Mercurii, et de septem artibus liberalibus libri novem. Ad codicum manuscriptorum fidem cum notis Bon. Vulcanii, Hug. Grotii, Casp. Barthii, Cl. Salmasii, H.J. Arntzenii, Corn. Vonckii, P. Bondami, L. Walthardi, Jo. Ad. Goezii, Henr. Susii, Marc Meibonii aliorumque. Partim integris partim selectis et commentario perpetuo edidit Ulricus Fridericus Martianus Capella. De nuptiis philologiae, et Mercurii, et de septem artibus liberalibus libri novem Kopp (1836).
- http://www.archive.org/details/denuptiisphilolo00martuoft
On the origin of the native races of America : a dissertation by Hugo Grotius. A treatise of foreign languages and unknown islands / by Peter Albinus : [both] translated from the original Latin, and enriched with biographical notes and illustrations by Edmund Goldsmid [microform] (1884).
- http://www.archive.org/details/cihm_09651
The opinions of Grotius as contained in the Hollandsche consultatien en advijsen: (1894).
- http://www.archive.org/details/cu31924025035423
The truth of the Christian religion. In six books (1809).
- http://www.archive.org/details/cu31924029321639


Burgman, Torsten: Nils Hyltenius-Silfverskiöld : Professor och akademirektor i Lund : Hans dagbok från Malmö belägring 1676.
- Lund : Studentlitteratur, 1989. - 134 s.
Omtale af Nils Hyltenius-Silfverskiölds Hugo Grotius disputats, 1658. Se: http://www.centralant.se/pdf/Schefferuskatalog.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page