fundamentalisme

Idé om, at alt er sandt ud fra et udgangspunkt, eksempelvis religiøs fundamentalisme forklaret ud fra Bibelen, Koranen, Toraen (Talmud) eller andre religiøse skrifter. At kun et sæt synspunkter eller praksis er ønskelig og eller nødvendig. Den reaktionære kirkelige fundamentalisme opstod i USA rettet mod den liberale teologi og den moderne bibelkritik. Begrebet kendes fra en serie pjecer: The Fundamentals : A Testimony of the Thruth, som udkom i årene 1910-1912.
Nyfundamentalisme er aktuelle fundamentalistiske bevægelser.
Politisk fundamentalisme er tro på ismer, eksempelvis liberalisme, kommunisme, militarisme og nationalisme som den eneste rigtige måde at styre en stat på.
Se også: Bevarium ; bibelkritik ; bibelselskaber ; biblicisme ; bibliolatri ; biblist ; bibelven ; calvinisme ; Canon Muratorianus : the Center for the Research of Early Christian Documents, herunder The Center for the Study of New Testament Manuscripts ; Codex Vaticanus ; eksegese ; Encyclopaedia Biblica ; fanatisme ; glosser ; hafiz ; hagiografer ; hermeneutik ; idealisme ; jødedom ; kanon ; klerikalisme ; ontologi ; ortodoksi ; pseudopigrafer ; variantsamlinger ; Women Against Fundamentalism.

Litteratur

A Site Inspired By The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism. / Conceived by Rich Elliott of Simon Greenleaf University - http://www.skypoint.com/members/waltzmn/
Assyrisk, babylonsk, egyptisk og persisk kronologi sammenlignet med Bibelens kronologi. Bind 1 : Persisk kronologi og længden af jødernes babyloniske fangenskab. / Rolf Furuli. Gramma, 2006 - 247 s.
Avnery, Uri: Gud vil det : En gruppe israelske rabbier hævder, at religiøse lovregler påbyder drab på civile palæstinensere - hvis det kan redde jødiske liv. I: Information, 09/15/2004.
Bibel og historieskrivning. / : redaktion: Geert Hallbäck og John Strange. Museum Tusculanum Press, 1999.
The Book of Bibles. / : Stephan Fussel, Christian Gastgeber, Andreas Fingernagel.
- Cologne: Taschen GmbH, 2016.
Flot illustreret og grundig katalog over tidlige middelaldermanuskrifter af bibler.
Cole, S. G.: The History of Fundamentalism, 1931.
Deanesly, Margaret: The Lollard Bible and other medieval Biblical versions (1920).
- http://www.archive.org/details/lollardbibleothe00deanuoft
Den danske billedbibel : de middelalderlige kalkmalerier. / : R. Broby-Johansen. Gyldendal, 1947.
The Greek New Testament, Edited from Ancient Authorities, with their Various Readings in Full, and the Latin Version of Jerome, by Samuel Prideaux Tregelles, LL.D. - London.: Samuel Bagster and Sons: Paternoster Row. C. J. Stewart: King William Street, West Strand. 1857–1879. Transcription of TNT and TNT2 edited by Dirk Jongkind, in collaboration with Julie Woodson, Natacha Pfister, and Robert Crellin. Consultant editor: P.J. Williams Tyndale House, Cambridge 2009.
- http://www.tyndalehouse.com/tregelles/page9.html
Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament Scriptures; translated, with additions, and corrections from the author's Thesaurus and other works ([1857]).
- http://archive.org/details/hebrewchaldeelex00geseuoft
'Translation of "Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros"'
Keck, Egon: De hebraiske manuskripter og Kennicottbibelen. I: Den arabiske rejse 1761-1767 s. 339-346.
Kennicott, Benjamin: A Dissertation in two parts, part the First compares I Chron XI with 2 Sam. V and XXIII; and part the Second contains Observations on seventy hebrew Mss. : with an Extraet of Mistakes and Various Readings.- Oxford : Printed at the Theatre, 1753. - 598 s.
- http://archive.org/details/dissertationintw00kenniala
Kennicott, Benjamin: The state of the printed Hebrew text of the Old Testament considered. A dissertation in two parts. Part the first compares I Chron. XI with 2 Sam. V and XXIII; and part the second contains observations on seventy Hebrew mss. with an extract of mistakes and various readings I-II.
- Oxford, Printed at the Theatre and sold by Mr. Clements and Mr. Fletcher; [etc., etc.], 1753. - 596+652 s.
- http://archive.org/details/stateofprintedhe01kenn , og
- http://archive.org/details/stateofprintedhe02kenn
Myten om skabelsen. / : Holger Terp. Fredsakademiet, 2018.
Old Testament miniatures: a medieval picture book with 283 paintings from the Creation to the story of David.
/ : Sydney Carlyle Cockerell; John Plummer.
- New York : G. Braziller, [1969].
Among the great treasures of the Pierpont Morgan Library in New York is an illuminated book more than 700 years old, depicting nearly 300 scenes from the Old Testament from the Creation to the story of David.
Sacred. Books of the Three Faiths: Judaism, Christianity, Islam. / : Edited by John Reeve. The British Library, 2007.
- https://archive.org/details/B-001-001-895 To accompany the exhibition 'Sacred' at the British Library 27 April - 23 September 2007.
Schultz, Matthias: Stjal jøderne Biblen fra Samaritanerne? I: Politiken, 04/22/2012.
Zur Shalev (2003): Sacred Geography, Antiquarianism and Visual Erudition: Benito Arias Montano and the Maps in the Antwerp Polyglot Bible, Imago Mundi, 55:1, 56-80.
- http://dx.doi.org/10.1080/0308569032000097495
Veteris et Novi Testamenti nova translatio (1527 Pagnini). / : Sante Pagnini eller Santes Pagninus fra Lucca : Latin Xanthus Pagninus.
'Efter Jerome, var Sante Pagnini forfatter til en ny latinsk oversættelse af Bibelen fra originalsprogene. Han var den første til at opdele teksten i kapitler og vers. Lige siden har hans opdeling i Det Gamle Testamente bliver standard. Det Nye Testamente blev ændret af den franske videnskabsmand Robert Estienne i sin udgave af den græske tekst i 1551. Pagnini opdeling respekterer ikke altid den logiske udvikling af teksterne, men viste sig at være meget nyttige til at identificere præcist og rammende de bibelske passager.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page