fattigdom

Oldnordisk: Det, at være fattig, at leve på et eksistensminimum.
Fattigdom er kendt siden oldtiden og i alle kulturer.
Fattigdom kan skyldes klimaforandringer, strukturelle, politiske og økonomiske faktorer så som sociale nedskæringer og miltært overforbrug.
Fattigdom og arbejdsløshed kan skyldes tab af arbejdsevne.
Se også: Arbejderbevægelsens erhvervsråd ; hungersnød ; løn ; proletariat ; slaveri ; socialpolitik.

Litteratur

Alarmerende ulighed i sundhed: Socialt udsatte er langt mere syge og stressede og har langt højere andel af selvmord end resten af befolkningen. Trods tiltag er der ingen bedring sket de sidste 10 år, I: Arbejderen, 22. maj 2018.
Antallet af fattige i Danmark er fordoblet siden 2002. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 18. april 2017.
At eksistere eller at leve : fattigdom og lave indkomster i Danmark : hvordan måler man fattigdom? / : Finn Kenneth Hansen ; Henning Hansen. Center for Alternativ Samfundsanalyse, 2004.
Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt som erfaret af børn og forældre, og som vurderet af professionelle i børneforsorgen i perioden 2013-2014 : En forskningsrapport: 15 case studier fra tre kommuner og en forskningsoversigt af nordisk og engelsksproget litteratur 2000-2014. / : Adam Johansen. Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 2016.
- https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bornefamiliers-fattigdom-og-omsorgssvigt
I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.
Den danske lovgivning om alderdomsforsørgelse II, 1891-1933: fra skøn til ret. / : Jørn Henrik Petersen.
Syddansk Universitetsforlag, 2006. ; University of Southern Denmark studies in history and social sciences, 326)
A Europe for the Many, Not the Few. / : 206 Oxfam Briefing Paper, 2015.
- https://www.oxfam.org/en/research/europe-many-not-few
Halvdelen af verden lever i fattigdom. I: Arbejderen, 23. august 2018.
Omtale af Verdensbankens nye rapport: Piecing Together the Poverty Puzzle.
2018 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
- https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
Et meget ilde berygtet fruentimmer : om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet. / : Agnete Birger Madsen. Vendsyssel Historiske Museum, 2017.
Leder: Afrika: Ét problem, én løsming. I: Information, 24. juli 2007.
Leder: Det kan betale sig at arbejde - for en bedre lovgivning. I: Information, 4. august 2018.
Leder: Fattigdom skaber fattigdom. I: Information, 29. december 2018.
Leder: Flygtninge skal ikke fattiggøres. I: Information, 24. juli 2018.
Leder: Kontanthjælpsloftet har skam en effekt: Fattigdom. I: Information, 27. april 2019.
Leder: Minimal gevinst af fattigdomsydelser. I: Information, 5. marts 2018.
Leder: Politik, der skaber fattigdom. I: Information, 9. juni 2015.
Leder: Politikerne vildleder om tiggere. I: Information, 6. september 2017.
Leder: Regeringen gør grin med landets fattigste. I: Information, 11. november 2017.
Leder: Se fattigdom i øjnene. I: Information, 18. juli 2018.
Vandet tager deres land, deres mindesmærker, deres levebrød: Over en flere tusinde kilometer lang kyststrækning i Vestafrika er den globale opvarmning ikke en abstrakt mulighed, men daglig faretruende virkelighed i form af massiv kysterosion, der smadrer hele samfund og driver mennesker ud i desperat migration og fattigdom. / : Matteo Fagotto. I: Informations Moderne Tider, 21. maj 2016.
Trafikpulje betaler missiler: Regeringen vil bruge næsten en tredjedel af sit "løft" af de offentlige invisteringer til at finansiere sit forsvarsforlig. I: Arbejderen, 7. marts 2018.
Årsrapport 2018: / : Rådet for socialt udsatte.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page