Forsvarsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1950 under Forsvarsministeriet.
Ophævet 1970.
Oprettet, ifølge Rigsarkivet, ved lov nr. 242 af 27.05.1950. Til bistand for forsvarsministeren til varetagelse af de militære opgaver blev der oprettet en Forsvarsstyrelse. Styrelsen blev ledet af Forsvarschefen og bestod af Chefen for Hæren, Chefen for Søværnet og Chefen for Flyvevåbnet samt Chefen for Forsvarsstaben. Styrelsen skulle mødes med regelmæssige mellemrum og drøfte hovedlinjerne i Forsvarets opbygning, særlig forsåvidt angik samarbejdet mellem de tre værn, disses organisation, uddannelse og beredskab, forsvars- og forsyningsplaner, mobilisering samt militær forskning. Endvidere skulle styrelsen drøfte planlægning af større samlede øvelser, værnepligtsstyrkens fordeling og andre spørgsmål med større rækkevidde eller principiel betydning for det samlede forsvar. Styrelsen blev nedlagt ved lov nr. 334 af 18. 06.1969.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page