Forsyningstilsynet

Styrelse oprettet 2018 under: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Forsat fra: Energitilsynet.
Lov om Forsyningstilsynet, 2018.
Forsyningstilsynet blev etableret 1. juli 2018 og skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne – el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne.
§ 3. Forsyningstilsynet varetager opgaver og beføjelser i medfør af denne lov og sektorlovgivningen, hvorved der menes lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om fremme af besparelser i energiforbruget eller i regler fastsat i medfør heraf. Forsyningstilsynet varetager endvidere opgaver og beføjelser i medfør af EU-regulering.
Se også: Forsyning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page