Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland

Råd oprettet 1979 under: Råstofdirektoratet i: Grønlands Hjemmestyre.
Forslag til Lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland (råstofloven), 1991
§ 1. Ved loven tilstræbes en hensigtsmæssig udnyttelse af mineralske råstoffer og vandkraftressourcer i Grønland.
§ 4. Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland har til opgave at følge udviklingen på råstofområdet i Grønland og har fuld indsigt i de sager, der behandles i råstofforvaltningen, jf. § 5.
Fællesrådet kan i spørgsmål, der skal afgøres efter § 3, afgive indstilling og kan i øvrigt afgive udtalelser til regering og landsstyre.
§ 5. Forvaltningen vedrørende ikkelevende ressourcer i Grønland varetages af Råstofforvaltningen for Grønland med tilhørende institutioner under energiministeren.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Efterforskning og udnyttelse af råstoffer i Grønland i historisk perspektiv : Baggrundspapir.
/ : Frank Sejersen. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer.
Grønlands Universitet, Københavns Universitet, 2014.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page