Forsvarets Rationaliseringsnævn

Historisk? nævn oprettet 1968 under: Forsvarsministeriet.
Nedlagt 19??.
Forsat fra: Forsvarets Rationaliseringsudvalg
Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om rationaliseringsvirksomheden under Forsvarsministeriet, 1989.
§ 2. Den overordnede styring af rationaliseringsvirksomheden varetages af Forsvarsministeriets Rationaliseringsnævn, der har til opgave at initiere, intensivere, koordinere, prioritere og godkende større rationaliseringsarbejder. Nævnet fastsætter direktiv for gennemførelsen af sådanne arbejder indeholdende bl.a. målsætning, ansvarlig myndighed samt eventuel konsulentbistand og tidsplan.
Se også: Rationalisering.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page