Forchhammer, Olaf

F. 1881 D. 1964
Olaf Forchhammer var bror til Henni Forchhammer. Ingeniør, stadsakitekt i København og socialdemokratisk sognerådsmedlem i Gladsaxe. Senere medlem af Retsforbundet. Forslår oprettelsen af den danske afdeling af Bureau for Opretholdelse af internationalt Samvirke i 1915. Medlem af Dansk Fredsforening fra 1906, Fredens Tilhængere i Danmark og Dansk Fredskonference. Militærnægter 1913. Nægtet indrejse i Tyskland 1917 pga pacifisme. Stiftende medlem af Aldrig mere Krig, 1926 og Kommiteen til fremme af en uafhængig dansk udenrigspolitik, 1951. Underskriver protestadresse til regering og rigsdag mod 'Straffelove med tilbagevirkende Kraft' 1948. Modstander af Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949. Oplægsholder på Fredskonferencen i Odense 1954.

Litteratur

Forchhammer, Olaf: Genèveånden : Tyskland og den europæiske sikkerhed.
- København, 1956. - 31 s.
Forchhammer, Olaf: Jeg nægter : En personlig Protest mod Værnepligt og Militarisme. 1909.
Forchhammer, Olaf: Korea En dokumentarisk redegørelse. 1952.
Forchhammer, Olaf: Neutralitet eller Forsvar? Mod Militærforliget : Valget den 20. Maj 1910.
- København : Dansk Fredsforening, Københavns-Kredsen, 1910. - 30 s.
Forchhammer, Olaf: Neutralitet eller Forsvar?
- København : Dansk Fredsforening, Københavns-Kredsen, 1913. - 24 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page