gods

Ejendom eller ejendele; især om rørlige ejendele, bohave. Også hovedgård eller herregård ejet af en aldelig godsejer eksempelvis baron, med dertil hørende jord, bøndergårde, fæstere og hoveriarbejdere. Der var to former for godser: adelsgods og krongods. Kendt i Danmark fra middelalderen, hvor godsejerne afløser hirden.
Også kongen og Københavns Universitet ejede betydelige jordegods.
Se også: Birk ; birkeret ; danefæ ; len ; ryttergods ; stamgods.

Litteratur

Bind IV: Gods. Bygninger. Biblioteker. København 1980, ISBN: 87-87848-06-6
Del af: Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.
Grever, baroner og husmænd: Opgøret med de store danske godser 1919. / : John Erichsen & Ditlev Tamm. Gyldendal 2014


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page