ret

De gældende love og bestemmelser som kan være internationale og nationale, offentlige eller private (privatret).
De rettigheder internationale organisationer, stater eller borgere har som en følge af love og bestemmelser.
Romerne havde tre begreber for ret: fas, den guddommelige ret (tale); jus, den menneskelige ret og aequitas, lighed.
Et syssel er et geografisk omraade, der i administrativ henseende udgør en enhed, specielt i ældre tider i Jylland: hvert med sit ting og omfattende flere herreder. en (i Norden brugt) fra oldtiden stammende territorial inddeling, i historisk tid en jurisdiktion med fælles ting (se Herredsting) og fra reformationen til 1806 i gejstlig henseende et provsti, nu grundlag for inddelingen i retskredse og især brugt som rent geografisk inddelingsenhed. Herredsting var den af herredsfogden beklædte underret paa landet til 1919. Den regelmæssige Vej skulde følges, først Herredsthinget, saa Landsthinget, og først derefter det kongelige Retterthing.
Arkiver efter retssager opbevares i landsarkiverne; for højesterets vedkommende i Rigsarkivet.
Se også: Advokat ; amnesti ; appel ; appellant ; appelabel ; appelation ; appellationsret ; appelere ; asylret ; benådning ; Civilstyrelsen ; dom ; dommer ; domsmandsret ; domstol ; Europarådet ; familieret ; Folketingets Retsudvalg ; forum ; fredsdommer ; germansk ret ; grundlovsforhør ; habeas corpus ; jura ; Justitsministeriet ; kronvidne ; ligeret ; menneskerettigheder ; mufti ; nævning ; ombudsmand ; proces ; retfærdig ; retfærdig krig ; responsum ; retsbetjent ; retsform ; retsforfølgning ; retsgarentier ; retshjælp ; Retsinformationsrådet ; retskilder ; retsnormer ; rertsorden ; retsplejeloven ; retspolitik ; Retspolitisk Forening ; retssamfund ; rettergang ; retsikkerhed ; retsstat ; retsvirkning ; Rota ; sagfører ; selskabsret ; statsamt ; talionsprincip ; tinglysning ; vidne ; åstedsforretning.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page