krigsfange

Soldater eller embedsmænd som under krig tages til fange af fjenden og forvarets i krigsfangelejre eller koncentrationslejre.
Krigsfanger blev i det 17. og 18. århundrede tvunget ind i fangetagernes hære, men mange af krigsfangerne deserterede fra den påtvungne udenlandske krigstjeneste.
I ældre tid blev krigsfanger løsladt efter våbenstilstand, når de havde skrevet under på, at de ikke efterfølgende ville angribe det land igen som havde taget dem til fange som det skete under napoleonskrigene. Nogle danske krigsfanger efter 1864-krigen blev sindsyge pga deres indespærring i tyske fængsler flere år efter at at krigen var sluttet.
Under første verdenskrig blev der taget mellem seks og 8.5 millioner mennesker til fange.
Alene i Storbritannien var der i begyndelsen af 1945 næsten 400.000 krigsfanger.
Krigsfanger er nu i folkeretten beskyttet af Genève­konventionen fra 1949 og skal løslades efter krigens ophør. Er der tvivl om en tilfangetaget persons status, skal vedkommende ifølge Genèvekonventionerne behandles som en krigsfange, indtil en kompetent dommer har afgjort hans status.
Krigsfanger i Afghanistan og Irak har været udsat for tortur.
Se også: Centralkontoret for Vareforsendelser til Krigsfanger ; hors de combat ; Det Internationale Røde Kors ; krigsfangesyndrom ; parol-fange ; prisonen ; Hugh Richardson.

Litteratur

The Geneva Conventions of 12 August 1949 : commentary, vol. III : Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War / Pictet, Jean S. (ed.) / International Committee of the Red Cross (ICRC). 1994 - ISBN 2-88145-053-9
The Geneva Conventions of the 12 August 1949 : commentary, vol. IV : Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war / Pictet, Jean S. (ed.) / International Committee of the Red Cross (ICRC). 1994 - ISBN 2-88145-055-5
Damkjær, Ole: Strid om 5000 Irakiske krigsfanger. I: Berlingske Tidende, 06/16/2004.
Krarup, Frederik: Meddelelser af og i anledning af Major Johan de Beverens Dagbog fra Svenske­krigene 1659-1660. I: Historisk Tidsskrift, 1839? vol. 4 række, bd 3 s. 655.
Ministerium hemmeligholdt fangemishandling for Folketinget: Den danske Irak-bataljon rapporterede i 2004 om irakisk politis fangemishandling til Forsvarsministeriet. Men ministeriet hemmeligholdt rapporten og undlod at sætte en stopper for dansk medvirken til at tage fanger, der blev overgivet til irakerne. / Anton Geist, Sebastian Gjerding. Lagt på information.dk 26. december 2011 kl. 22:29. Bragt i den trykte udgave 27. december 2011 på side 1 i 1. sektion.
Rasmussen, Gustav: Code des prisonniers de Guerre. - Levin & Munksgaard, 1931. - 147 s.
Rasmussen, Gustav: Krigsfangeskab : En Oversigt over Krigsfangers Retsstilling gennem Tiderne. 1934. - 77 s.
Rørtoft-Madsen, Lotte: Børn holdes som krigsfanger i Irak : UNICEF og Røde Kors bekræfter, at USA holder børn som krigsfanger i Irak. I: Arbejderen, 07/07/2004.
'Vi skulle undgå at tage fanger...' / : Charlotte Aagaard. I: Information, 23. maj 2016.
Aagaard, Charlotte Røde Kors advarer regering i Guantamano-sag. I: Information, 01/21/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page