Det Kirkelige Råd

Historisk rådgivende opgan oprettet 1883 under provisorietiden.
Rådet havde, ifølge Rigsarkivet, til opgave at afgive betænkninger og råd i kirkelige anliggender på ministerens begæring eller på eget initiativ. Ministeren skulle "i regelen" indhente rådets erklæring, inden lovforslag fremlagdes, eller administrative bestemmelser udstedtes vedr. "rent indre kirkelige forhold." Hensigten var at skabe et repræsentativt organ for Folkekirken, efter at alle fosøg på at opfylde grundlovens bestemmelse i §75 om, at Folkekirkens forhold ordnedes ved lov, var blevet frugtesløse. Oprettelsen af Det kirkelige Råd vakte betydelig modstand fra oppositionens side og medførte nedsættelsen af en parlamentarisk kommission 28.01.1885. en måned efter regeringskiftet og dannelsen af den første venstre regering ophævedes rådet
Se også: Kirke ; religion.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page