landefred

I den middelalderlige tyske ret, en forhøjet fred, der medførte, at straffe for brud på landefreden idømmes strengere end normalt, eksempelvis Christoffer 3. af Bayerns forordning om landefred 1442.
Landefredens formål var at begrænse fejder blandt hirdsfolk eller adel, samt undertrykkelse af alvorlige forbrydelser, der truedede den almindelige fred og sikkerhed. Disse landefredsoverenskomster kune tillægges lovkraft.
Se også: Byfred ; edsöre ; fredskors ; gudsfred ; kvindefred.

Litteratur

Dübeck, Inger: Skånske lov og den europæiske baggrund. I: Historie Århus, 1989 s. 396-420. specielt s. 408.
Kluckhohn, August: Geschicte des Gottesfriedens. Leipzig, 1857. - 150 s. [Haves: Statsbiblioteket].


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page