militærnægter

Civil person, krigsmodstander og eller pacifist, som ikke accepterer pligten til at medvirke i statens militære styrker; denne pligt kaldes også værnetvang eller værnepligt.
Værnepligtige overføres af samvittigehdsgrunde til militærnægtertjeneste, hvis ansøgning herom godkendes.
Tjenestetiden afsluttes med hjemsendelse.
Danske militærnægtere anbringes fra 1917-1918 i militærnægterlejre: Gribskovlejren, Karsemoselejren, Kompedallejren, Nyborglejren, Oksbøllejren, Padborglejren (Frøs­levlejren). Hovedparten af militærnægterens arbejde i lejrene bestod i skovarbejde. Fra slutningen af 1960'erne kunne danske militærnægtere udstationeres i museer og andre offentlige og private institutioner med det resultat, at behovet for militærnægterlejrene blev mindre.
Se også: Aldrig mere Krig ; alternativ tjeneste ; amerikanske militærnægter-organisationer ; Antvorskov Højskole ; John James Audubon ; bekvæmmelighedsnægter ; UK Central Board for Conscientious Objectors ; US Central Committee for Conscientious Objection ; civilarbejder ; civiltjeneste ; conchies ; consentious objectors ; Courage-To-Resist ; eftertjeneste ; End Con­scription Campaign - Sydafrika ; forholdsattest ; frihedsstraf ; genindkaldelse ; hjemsendelsespenge ; husarrest ; Indenrigsministeriets Militærnægteradministration ; Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien ; Korea Solidarity for Conscientious Objection ; Friederich Kuhlau ; Landsforeningen for konsekvente Antimilitarister ; Landskontaltudvalget for civile militærnægtere ; Mili­tær­nægter­administrationen ; Militærnægter­foreningen ; Militærnægterens Oplysnings­kontor ; Nazarererne; New Profile ; No Conscription Fellowship ; No-Conscription League ; nægterpukkel ; orlov ; refusenikker ; samvittighedsnægter ; skovmarinere ; totalnægter ; udgangsfrihed ; Union of Conscientious Objectors - Helsinki ; Vapenvägrerförbundet.

Litteratur

Imprisonment of Conscientious Objectors in Finland.
- London : WRI, 2004. - http://wri-irg.org/news/2004/un-finland04-en.htm.
Indenrigsministeriets Militærnægteradministration: Håndbog for militærnægtere.
- Slagelse : Indenrigsministeriets Militærnægteradministration, 1996. - 86 s.
Indenrigsministeriets Militærnægteradministration: Virksomhedsregnskab 1998.
- Slagelse : Indenrigsministeriets Militærnægteradministration, 1999. - 34 s.
Mattiassen, Otto: Militærnægtere ved museumsarbejde i Viborg. I: Pacifisten, 1967: 12 s. 129-130.
Rockwell, Paul: US War Crimes and the Legal Case for Military Resistance .
http://www.informationclearinghouse.info/article8738.htm


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page