Sydafrika

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; atomvåben ; Atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, nuclear weapons, nuclear weapons tests, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: 1) Sydafrika er en region i det sydlige Afrika.
2) Sydafrika er også en afrikansk republik med grænser til Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland og Zimbabwe med kystlinjer til Atlanterhavet og Det indiske ocean. Robben Island.
UN Atlas of South Africa.
Natur: Sydafrika har stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Field notebooks of anthropological research in Swaziland and South Africa, 1931-1985 [microform] (1992).
v.1. 1931-1935 -- v.2. 1935-1936 -- v.3. 1936-1941 -- v.4. 1965-1967 -- v.5. 1967-1972 -- v.6. 1973-1985.
- http://www.archive.org/details/fieldnotebooksof01kupe
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Sydafrika er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, BRICS landene, FN, the "New Agenda" Coalition, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær, herunder deltagelse i fredsbevarende operationer rundt omkring i Afrika. SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of South Africa.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: South Africa.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Transregional Center for Democratic Studies
Universiteter
Økonomi:
Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Sydafrika på økonomisk katastrofekurs. / Peter Tygesen. I: Information, 11. april 2017.
Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. / : Dev Kar and Joseph Spanjers.
- Washington, DC : Global Financial Integrity, 2015.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Naturresourcer og energi: Aluminium, asbest, diamanter, guld, kobber, krom, kul, magnan, olie, nikkel, platin,uran, vanadium.
An elemental force: Uranium production in Africa, and what it means to be nuclear.
/ Gabrielle Hecht. Bulletin of the Atomic Scientist, March/April 2012; 68 (2).
'Uranium from Africa was, and remains, a major source of fuel for atomic weapons and power plants throughout the world. Uranium for the Hiroshima bomb, for example, came from the Belgian Congo. During any given year of the Cold War, between 20 percent and 50 percent of the Western world’s uranium came from African places: Congo, Niger, South Africa, Gabon, Madagascar, and Namibia.'
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Bilproduktion.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page