logo
Militærnægterforeningens logo “Frø af ugræs” er et mælkebøttefrø, tegnet af Flemming Bau.
Kilde: NB, 1990:1

Militærnægterforeningen

Dansk fredsgruppe grundlagt i januar 1967 med det formål, at styrke samarbejdet mellem tidligere og indkaldte militærnægtere, samt at få politisk accept af politisk begrundet militærnægtelse, hvilket lykkes. På grund af en meget vellykket kampagne for at få forøget antallet af civile værnepligtige, overvåges foreningens general­forsamling i 1970 af FET i, hvad der kaldes Operation Kirkeklokke.
Aflytningen blev genstand for en kommissionsdomstol og en auditørundersøgelse. Foreningen arbejdede for politiske soldater 1974-1980.
Militærnægterforeningen var tilsluttet kampagneorganisationen Samarbejdsudvalget mod NATO.
Blandt Militærnægterforeningens medlemmer kan nævnes Steen Folke, Geert Grønnegaard, Peter Mikael Bom Hansen, Viggo Jonassen ; Carl Madsen, Michael Perlmutter ; Halfdan Rasmussen, Helge Ratzer, Hoger Terp, Jens Thoft, Troels Toftkær, Øjvind Vilsholm.
Militærnægterforeningen udgiver tidsskrifterne “NB”, “Nej : kontaktblad for militærnægtere (1972-1975)” og “Militærnægtervilkår”. Arkiv: ABA.
Se også: Aldrig mere Krig ; Antvorskov ; civil værnepligt ; Foreningen til afskaffelse af slaveriet ; frinummer ; Gribskov ; Landskontaktudvalget for civile værnepligtige ; Militærnægterens Oplysningskontor ; mønstringsværnepligtige ; nægterskole ; Kompedal ; Pacifistisk Aktionsgruppe ; session.

Litteratur

Antimilitaristisk sang- og aktionshåndbog
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1981. - 66 s.
Civil værnepligt : Militærnægterforeningens bemærkninger til betænkningen "Civil værnepligt", afgivet af det af Indenrigsministeriet den 18. juni 1963 nedsatte udvalg : samt en alternativ skitse til lovudkastet vedrørende fritagelse for militærtjeneste af overbevisningsgrunde. - København : Militærnægterforeningen, 1967. - 42 s.
Christiansen, Niels: Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforenin­gen mv. i perioden 1970 - 1978 : Afgivet den 16. August 1999 til Forsvarsministeriet af vicegeneralauditør, Niels Christiansen. - København : Forsvarets Auditørkorps, 1999. - 68 s.
Krig & fred : det mener MNF med socialistisk antimilitarisme.
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1982. - 27 s.
1998-99 - Svar på § 20-spørgsmål: Om Militærnægterforeningen er registreret i Forsvarets Efterretningstjeneste.
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/19981/spor_sv/S870.htm
Svendsen, Jacob: Foreningen er død - nægterne lever. I: Politiken, 02/08/2009.
Terp, Holger: Dansk fredshistorie - Kampagnen mod Atomvåben. I: NB: 20072 s. 5-7.
Vilsholm, Øjvind: Militærnægterens “hvad kan jeg blive”. 2002.
- ISBN 87-87149-00-1


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page