menneske

I biologi og zoologi er mennesket er et opretstående pattedyr med to køn: mand og kvinde som kan være enten levende eller døde.
Mennesket eksisterer kun på planeten jorden.
Mennesket kan beskrives anatomisk, psykologisk eller socialt.
Kønsmodme mennesker avler børn.
Mennesker har rettigheder og spiser føde.
Mennesker beklædes som det eneste dyr bl.a. med skind fra andre dyr, textiler fra planteriget og kunststoffer.
En anden ting der gør mennesket specielt i forhold til alle andre dyr er dets evne til at skrive.
Se også: Demografi ; eros ; historie ; naturvidenskab.

Litteratur

Da mennesket blev menneske. / : Peter K. A. Jensen. Gyldendal, 2015.
Redegørelse om biobanker : Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2002.; Betænkning 1414)
Biobanker er samlinger af menneskeligt biologisk materiale, hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Hovedparten af biobankerne findes inden for sundhedsvæsenet og sundhedsvidenskaben.
Afdækningen af sammenhængen mellem gener og sygdom åbner store perspektiver for sygdomsbehandling (herunder diagnostik) og for forebyggelse af sygdom. Men til dette perspektiv knytter sig også muligheden for at få særdeles følsomme oplysninger om det enkelte menneske.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page