nødret

Det forhold, at nød bryder næsten alle love, specielt straffeloven.
I international lov er nødret afskaffet i forbindelse med Folkeforbundspagten og FN-traktaten,
men nødret anvendes stadig af militærdiktaturer eller i stater, hvor militæret har stor indflydelse.
Nødret kan være statslig eller personlig.
Se også: Ensretning ; Ex post facto lovgivning ; force majeure ; forfatningsret ; magtanvendelse ; nødlove ; nødtilstand ; nødvendighed ; nødværge ; prerogative ; provisorielovgivning ; revolution ; særlove ; totalforsvar ; undtalgelselovgivning.

Litteratur

Bang Petersen, Rasmus: Frikendt for at smadre militærfly. I: Information, 08/02/2006.
Koch, Henning Demokrati slå til! Statsretslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945.
- København: Gyldendal, 1994, - 593 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page