pligt

Tvang. Pligter kan være tvungne eller frivilligt påtagne.
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., 2017.
§ 2 a. 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.
Se også: Bopælspligt ; borgerpligt ; etik ; fredspligt ; hjemfaldspligt / hjemfaldsklausuler ; kaldspligt ; meldepligt ; militærpligt ; officiel ; ombud ; omsorg ; pligtaflevering ; pligtarbejde ; pligteksemplar ; pligtforsømmelse ; pligtfri ; pligtfølelse ; pligthus ; Pligthusankenævnet ; pligtig ; pligtiver ; pligtivrig ; pligtkørsel ; pligtskarl ; pligtmenneske ; pligtopfyldelse ; pligttro ; skolepligt ; tavshedspligt ; vejledningspligt ; ægt.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page