Pligthusankenævnet

Historisk nævn oprettet 1952 under: Indenrigsministeriet.
Omtalt i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958:
Nævnet var især klageinstans for de af Husmandsbrugskommissionen i henhold til pligthusloven trufne afgørelser.
Husmandsbrugskommissionenerne i amterne blev nedlagt i 1971.
Se også: Fæstehus ; landbrug ; pligt ; pligthus ; Statens Jordlovsudvalg ; statshusmandsbrug.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page