Radiorådet

Historisk ledelse af Danmarks Radio.
Radiorådet er ifølge Rigsarkivet, nedsat i medfør af lov af 01.05.1923 med tiltræden 01.04.1925 med 38 medlemmer for et prøveår. I medffør af radioloven af 13.03.1926 blev Radiorådet 01.04.1926 permanent og med 9 medlemmer. Der er løbende sket revisioner af Radiorådets sammensætning. Radiorådet og dets udvalg suspenderedes 29.08.1943. Suspenderet råd (og udvalg) genoptog mødevirksomheden i maj 1945. Radiorådet havde ansvaret for den overordnede ledelse og for at programmerne havde et afballanceret indhold. Radiorådet var det øverste besluttende organ i Danmarks Radio (DR). I de første år deltog Radiorådet aktivt i den daglige drift, men som følge af organisationens vækst og bureaukratisering skete der er drejning mod alene at beskæftige sig med de overordnede styrende funktioner. Ved lov af 10.06.1987 blev Radiorådet 01.10.1987 afløst af Danmarks Radios bestyrelse.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Adskillelse af lydradio- og fjernsynsvirksomhed inden for Danmarks Radio : betænkning afgivet af det af ministeriet for kulturelle anliggender den 23. februar 1962 nedsatte udvalg 1964; Betænkning, 343)
Betænkningen afgivet af det af undervisningsministeriet 7. okt. 1955 nedsatte radiolovsudvalg. 1958. ; Betænkning, 210)
Ytringsfrihed og offentlighed: de hemmelige dokumenter fra Danmarks Radios afskedigelse af Erik Thygesen. - Århus : Modtryk, 1976.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page