starwar

Det strategiske forsvarsinitiativ ; NMDFS

Amerikansk forskningsprogram for rumbaseret antimissilvåben iværksat af daværende præsident Ronald Reagan i 1983. Nu opgivet eller forsat som National Missile Defence System ledet af the Missile Defense Agency. SDI var opdelt i fem underprogrammer:
1) overvågning som omfatter opsyn med modpartens raketter, identifikation af dem efter deres affyring, sporing af raketterne og deres sprænglegemers bane samt vurdering af, hvor vidt de efter et modangreb er blevet uskadeliggjort.
2) Målrettet energi, som består af våben, der anvender en nøje focuseret og præsist rettet energistråle i form af lys eller atompartikler.
3) kinetisk energi, som er våben, der anvender projektiler, som ikke eksploderer, men som med stor hastighed rammer målet og ødelægger det.
4) Systemanalyse, der er de kampplaner, som især skal styre computernes styring af de mange elementer i SDI.
5) Støtteprojekter, som skal udvikle metoder til forsvar for hele systemet imod direkte angreb samt løse forsynings- og transportproblemer i forbindelse med de enkelte elementer.
I hvert underprogram var der fem forskningsniveauer: 1) grundforskning, som ikke er knyttet til konkrete våbenprojekter, 2) udvidelse af den tekniske viden om potentielle våbensystemer, 3-5) faserne fra udvikling af våbensystemernes bestanddele til brug i eksperimenter til vurdering af våbensystemer, hvis produktion er godkendt.
Fra december 2003 er Pine Gab inddraget i raketskjoldet.
Efter 1991 er det strategiske forsvarsinitiativ erstattet af en række andre projekter, så som GPALS, National Missile Defence System - med varianter som GMD, the US Navy's AEGIS Fleet Air Defense System, AWMDS, HAARP Milsatcom, Space-based Infrared System ; Space-based kinetic weapons (brilliant pebbles) ; TMD.
Se også: Ballistic Missile Defense ; Center for Security Policy ; Commission to Assess United States National Security Space Management and Organization (Rumsfeld II) ; Commission on the Ballistic Missile Threat to the United States (Rumsfeld Commission I) ; COPUOS ; EUREKA ; Joint National Test Facility ; rumimperialisme ; U.S. Army Space Command ; U.S. Army Space and Missile Defense Command ; U.S. Navy Space Command ; U.S. Space Command.

Litteratur og kilder på Internettet

Carrel, Severin: USA vil opstille stjrnekrigsmissiler i Europa. I: Information, 11/23/2004,
Ericson, Jr., Edward: Star Wars Inc. The Men and Money Behind Space Weaponry : Call them the Star Wars Lobby, but understand that their ties to key congressmen and officials in the executive branch make them much more than a lobbying group.
Valley Advocate
Posted 7/2/01
http://www.mothersalert.org/starwars2.html
Federation of American Scientists (FAS).Star Wars Analysis
Koldby, Michael: Raketskjold kan blive dyrt for Danmark. I: Politiken, 08/26/2000.
Koldby, Michael: Våbenpenge går ikke til Grønland. I: Politiken, 08/26/2000.
Moore, Oliver: Canada refuses further role in missile defence
Globe and Mail Update, 02/24/2005
The "Star Wars" Legacy: Big Budgets, Little Progress / Lisbeth Gronlund og David Wright, Union of Concerned Scientists. A Coalition Issue Brief, March 25, 1998,
$128.4 BILLION FOR STAR WARS AND B-2 BOMBER


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page