sømand

1. Bekendtgørelse af Sømandsloven, 1995.
§ 1. Udtrykket sømand omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat af rederen til udførelse af skibstjeneste om bord i et skib i søen.
2. Menigt medlem af et fartøjs besætning, matros, transportarbejder.
3. Bonde der som marinesoldat, tilhørte sørullen.
Se også: Arbejder ; Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere ; søfart ; Søfartsstyrelsen ; Sømandsskat ; Sømandsskattenævnet ; Sømændenes Forbund ; sømandssange og -viser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page