Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere

Historisk ankenævn oprettet 1979 under: Handelsministeriet senere under: Søfartsstyrelsen.
Nedlagt 2005
Enhver søfarende i henhold til internationale konventioner skal helbredsundersøges med regelmæssige mellemrum. I Danmark skal enhver søfarende og fisker over 18 år hvert andet år gennemgå en lægeundersøgelse.
Helbredsnævnet behandler klager, der af Søfartsstyrelsen, et rederi, den søfarende eller fiskeren indbringes for nævnet om en persons helbredsmæssige egnethed til at arbejde til søs.
Se også: Fiskeri ; Sygesikringsnævnet for Søfarende.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page