teknologi

Græsk: Læren om teknikkens anvendelse; maskinvæsen; håndværkskyndighed.
Industriel teknologi kan være arbejdsintensiv eller kapitalintensiv, civil, militær eller kan være dobbeltanvendelsesteknologi / dual use.
Nanoteknologi er som forskning betragtet en anvendt tværfaglig naturvidenskab, som beskæftiger sig med strukturer af størrelsesorden 0,1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliontedel millimeter, 10⁻⁹ m.
Teknologisk forskning: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion ; Teknologinævnet ; Teknologirådet ; Teknologistyrelsen.
Se også: Active Denial Technology ; atomteknologi ; bioteknologi ; civilisation ; CMOS-teknologi ; US Critical Technology ; elektronik ; fysik ; grøn teknologi ; Forstyrrende teknologier / Disruptive Technologies ; Højteknologifonden ; industri ; industrispionage ; IT-teknologi ; US Jason Defense Advisory Panel ; levnedsmiddelteknologi ; materialeteknologi ; medialogi ; medier ; memetik ; mekanik ; kontekstuel teknoligihistorie ; Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi ; teknologispring ; robot ; telemetri ; teknikum ; teknologikritik ; teknologioverførsel ; teknokrati ; teknokrat ; teknokratisere.

Litteratur

Avery, John: Science and Society. 1995.
Avery, John: Space-Age Science and Stone-Age Politics. 2004.
Christiansen, Dan Chr.: Det moderne projekt : Teknik og kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)1850.
Gyldendal : 1996. - 874 s. : ill. - ISBN 87-00-28644--3
CRS: Nanotechnology: A Policy Primer. / : John F. Sargent Jr., 2016.
Europa eksporterer spionteknologi til diktaturstater i stor stil : For at forhindre at europæisk teknologi bliver brugt af diktatorer til at slå ned på politiske modstandere, indførte EU for to år siden begrænsninger på eksport af overvågningssystemer. Men en ny international kortlægning viser, at det langtfra har stoppet eksporten. / : Lasse Skou Andersen et al. I: Information, 23. februar 2017 Det Moderne Gennembrud 1870-1890 : Tema 8: Videnskab og teknologi.
Af adjunkt Peter C. Kjærgaard (Idéhistorie) & lektor Henry Nielsen.
Institut for videnskabshistorie, Århus Universitet.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page