Teknologirådet

Historisk forskningsråd oprettet 1995 under: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Fortsat fra: Teknologinævnet.
Nedlagt 2012.
Lov om Teknologirådet, 1995
§ 1. Teknologirådet er en selvejende institution, hvis formål er
1) at følge den teknologiske udvikling,
2) at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,
3) at foranstalte selvstændig teknologivurdering og
4) at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat.
Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet), 2012.
§ 1 Lov nr. 375 af 14. juni 1995 om Teknologirådet ophæves.
Se også: Teknologi.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Styr på medicinsk udstyr? : Overvågning, godkendelse og kontrol med medicinsk udstyr skal strammes op. Teknologirådet, 2001.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page