Vandbygningsdirektoratet

Historisk dansk myndighed 1868-1973, kaldet Vandbygningsvæsenet.
Vandbygningsvæsenet anlagde statshavne, hvor lokale myndigheder eller private kræfter ikke formåede at rejse havne.
Vandbygningsvæsenet administrerede statshavne, førte tilsyn med kommunale havne og varetog kystsikringsopgaver.
Desuden varetog man driften af anlæg som Frederik VII's Kanal i Løgstør, og man varetog pleje og rensning af vandløb, f.eks. Gudenåen, som skulle holdes i sejlbar stand. Vandbygningsdirektoratet var underlagt Indenrigsministeriet frem til 13.1. 1894 og fra 22.5 1896 til 27.4. 1900. I den mellemliggende periode og permanent fra 27.4. 1900 hørte direktoratet under Ministeriet for offentlige Arbejder. Vandbygningsvæsenet blev nedlagt pr. november 1973. I stedet for Vandbygningsdirektoratet og dets seks ingeniørdistrikter, blev der oprettet to statshavnsadministrationerne i Esbjerg og Frederikshavn samt Kystinspektoratet i Lemvig. Fra 2001: Kystdirektoratet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page