havn

Oprindelig betydning: Plads i skibet. Indelukket vandareal, hvor skibe kan søge læ og foretage ind- og udladninger (losning), reparationer osv., eksempelvis Københavns Havn.
Mindre danske havne kaldes også for en handelsplads eller en ladeplads.
Bekendtgørelse af lov om havne, 2012
§ 6. En havn kan organiseres som
1) en statshavn,
2) en kommunal havn,
3) en kommunal selvstyrehavn,
4) et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller
5) en privatretligt organiseret havn, der ikke er omfattet af nr. 4.
En havneadmiral er en admiral, der har kommandoen i en krigshavn.
Se også: Fyrvæsen : Handelsflådens Velfærdsråd ; havne ; havnebesøg ; havnebus ; havneby ; havnebønder ; Havneklagenævnet ; havnetjeneste ; havnesikkerhedsudvalg ; lods ; luftthavn ; Kystdirektoratet ; US Military Ocean Terminal Sunny Point, North Carolina ; mole ; Rådet for Danske Erhvervshavne ; Tilbageholdelsesnævnet ;Vandbygningsdirektoratet.

Litteratur

A catalogue of Ancient Ports and Harbours: A catalogue of Ancient Ports and Harbours, / : Arthur de Graauw.
- http://www.ancientportsantiques.com/
Volume I gives the list of ports and a bibliography of ancient and modern authors.
Volume II gives the French translations of the texts of the listed ancient authors.
Volume III provides some notes on ancient ships, on ancient measures and ancient maps, and on Claudius Ptolemy, on ancient structures and on some ancient ports.
Ancient Ports and Harbours Volume I: The Catalogue.
4th edition (January 2014). / : Arthur de Graauw.
Industrisamfundets erhvervshavne 1840-1970. / : René Schrøder Christensen et al.
- København ; Odense : Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer. 2007 - 251 s.
Kås og brygge : betegnelser for anløbsbroer. / : Kristen Møller, Akademisk Forlag, 1968.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page