Åndssvagenævnet af 1937

Historisk nævn oprettet 1937 under: Socialministeriet.
Nedlagt 1948?
Betænkning 204.
Med henblik på en koordinering af åndssvageforsorgen svageforsorgen nedsatte socialministeriet under 17. marts 1937 et nævn angående åndssvageforsorgen (åndssvagenævnet), som skulle behandle alle spørgsmål, som har almindelig interesse for åndssvageforsorgen, herunder a) ændringer i anstalternes vedtægt og i de af socialministeriet udfærdigede eller approberede regulativer, b) spørgsmål om nye anstalters oprettelse eller udvidelser af de bestående anstalter, c) anstalternes budgetter, når disse foreligger for socialministeriet i deres endelige udformning..
Se også: Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler ; Statens Åndssvageforsorg ; åndssvag.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page