Ålegårdsovernævnet

Historisk nævn oprettet 1907: under: Landbrugsministeriet.
Nedlagt 1991.
Ålegårdsovernævnet oprettedes iht. lov 109 af 4.5.1907 om saltvandsfiskeri §6 som ankeinstans i tvistigheder mellem ålegårdsejere og fiskere.
Forslag til Lov om ændring af lov om saltvandsfiskeri, 1991.
Se også: Fiskeri ; ål.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page