Landbrugsministeriet

Historisk dansk ministerium.
Oprettet 1896.
Fra 1935 kaldet Ministeriet for Landbrug og Fiskeri,
fra 1947 Landbrugsministeriet,
fra 1993 Landbrugs- og Fiskeriministeriet,
fra 1996 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
fra 2015-. Miljø- og Fødevareministeriet.
Se også: Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed ; Direktoratet for Markedsordningerne ; Direktoratet for Matrikelvæsenet ; Direktoratet for Statsskovbruget ; Det Etiske Råd vedrørende Husdyr ; Fiskeridirektoratet ; Fødevare-direktoratet ; Fødevarestyrelsen ; Giftnævnet ; Jagtrådet ; Jordbrugsdirektoratet ; Kornnævnet ; Landinspektørnævnet ; Matrikeldirektoratet ; Plantedirektoratet ; Plantenyhedsnævnet ; Skovstyrelsen ; Statens Bisygdomsnævn ; Statens jordlovsudvalg ; Statens skovnævn ; Strukturdirektoratet ; Veterinærdirektoratet ; Vilkårsnævnet for plantenyheder ; Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier.
Se også: Fisk ; fiskeri ; Fiskeriministeriet ; fødevarer ; gift ; landbrug ; matrikel ; miljø ; Reservatrådet ; Statens Plantetilsyn.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning om foranstaltninger til imødegåelse af den med kemiske plantebeskyttelsesmidler forbundne giftfare : afgivet af Landbrugsministeriets udvalg vedrørende farlige plantebeskyttelsesmidler, 1953. ; Betænkning 88)
Kristen Bording: Hans oprindelse, udvikling og gerning. / : Sigurd Elkjær. Lindhardt og Ringhof, 1951 ; 2018.
Landbrugsminister Henrik Hauchs Erindringer. / : H. Hauch.
Jysk Selskab for Historie , Universitetsforlaget i Århus, 1978.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page