ægteskab

Det under visse borgerlige og religiøse ceremonier indstiftede familieretlige anerkendte giftemål mellem et myndigt par, ægtepar, der under normale forhold medfører stiftelse af en familie og samliv i fælles hjem, indbyrdes kønsligt samkvem, samt omsorg for og opdragelse af ægtefællernes egne og adopterede børn.
Ægteskaber er kendt siden oldtiden og i alle kulturer og de er tidligt knyttet til ejendomsretten.
Vielser foretages af en vielsesmyndighed med vielseskompetence og de registreres bl.a. i anetavler, kirkebøger (ministerialbøger), kopulationsprotokoller, personregistre, borgerlige vielsesprotokoller fra 1924 kaldet ægteskabsbøger og for borgerlige vielsers vedkommende desuden i lysnings-protokoller eller prøvelsesbøger, ægteskabsbøger og ægteskabsprotokoller.
Ægteskaber opløses bl.a. af krigsrelaterede  årsager (demografisk relaksation), drab, dødsfald og gemytternes uoverensstemmelser, især om økonomi. Ægteskabssager blev i middelalderen dømt ved tamperretter.
Aktuelle danske lovbestemmelser om ægteskab fremgår af: Retsvirkningsloven: Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger LBK nr 37 af 05/01/1995, samt, Lov om registreret partnerskab 1989 og Lov om Adoption: LBK nr 1084 af 07/10/2014.
Arkiver: Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Landsarkiverne.
Se også: Adelkone ; alliance ; antropologi ; bigami ; bryllupskontor ; børneægteskab ; dobbeltvielse ; endogami ; etnisk blandede ægteskaber ; exogami ; familiesammenføring ; Familiestyrelsen ; Familieretskommissionen 1918 ; FN's Konvention om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber (1962) ; fornuftsægteskab ; forsørgerpligt ; frille ; frøkenskat ; gensidig forsørgelsespligt ; homogami ; hor ; hypergami ; hypogami ; kammeratægteskab ; krigsenke ; kopulationsafgift ; lynægteskab ; lysningsjournal ; medgift ; monogami ; morgengave ; mødomsattest ; parterapi ; parti ; parøkonomi ; patriakat ; polyamori ; polyandri ; polygami ; polygynandri ; proformaægteskab ; promiskutek ; prøvelsesattest; prøvelsesbog ; prøvelsesmyndighed ; registreret partnerskab ; relationsanarki ; Retsvirkningslovsudvalget 2007 ; samboskab ; sexologi ; skiftefritagelse ; statsamtet ; særeje ; tvangsægteskab ; ægtefælleafhængighed ; ægtefællesammenføring ; ægtehustru ; ægtekontrakt ; ægteleje ; ægteliv ; ægteløfte ; ægtemage ; ægtemand ; ægtepagt ; ægtesag ; ægteseng ; Ægteskab uden grænser ; ægteskabsbureau ; ægteskabsdispensation.

Litteratur

CRS: Same-Sex Marriages: Legal Issues. / Alison M. Smith. 2012. - 35 s.
- http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL31994.pdf
Nellemann, Johannes Magnus Valdemar: Retshistoriske bemærkninger om kirkelig vielse som betingelse for lovligt ægteskab i Danmark. - Kjøbenhavn : B. Lunos, 1879. - 88 s. Aftryk af Historisk tidsskrift 5, R. I.
- http://www.archive.org/details/retshistoriskebe00nell
Til Udlændingestyrelsen dem skiller. / : Morten Fich. I: Information, 22. august 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page