ægteskab

Det under visse borgerlige og religiøse ceremonier indstiftede familieretlige anerkendte giftemål mellem et myndigt par, ægtepar, der under normale forhold medfører stiftelse af en familie og samliv i fælles hjem, indbyrdes kønsligt samkvem, samt omsorg for og opdragelse af ægtefællernes egne og adopterede børn.
Ægteskaber er kendt siden oldtiden og i alle kulturer og de er tidligt knyttet til ejendomsretten.
Vielser foretages af en vielsesmyndighed med vielseskompetence og de registreres bl.a. i anetavler, kirkebøger (ministerialbøger), kopulationsprotokoller, personregistre, borgerlige vielsesprotokoller fra 1924 kaldet ægteskabsbøger og for borgerlige vielsers vedkommende desuden i lysnings-protokoller eller prøvelsesbøger, ægteskabsbøger og ægteskabsprotokoller.
Ægteskaber opløses bl.a. af krigsrelaterede  årsager (demografisk relaksation), drab, dødsfald og gemytternes uoverensstemmelser, især om økonomi. Ægteskabssager blev i middelalderen dømt ved tamperretter.
Aktuelle danske lovbestemmelser om ægteskab fremgår af: Retsvirkningsloven: Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger LBK nr 37 af 05/01/1995, samt, Lov om registreret partnerskab 1989 og Lov om Adoption: LBK nr 1084 af 07/10/2014.
Arkiver: Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Landsarkiverne.
Se også: Adelkone ; alliance ; antropologi ; bigami ; bryllupskontor ; børneægteskab ; dobbeltvielse ; endogami ; etnisk blandede ægteskaber ; exogami ; familiesammenføring ; Familiestyrelsen ; Familieretskommissionen 1918 ; FN's Konvention om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber (1962) ; fornuftsægteskab ; forsørgerpligt ; frille ; frøkenskat ; gensidig forsørgelsespligt ; homogami ; hor ; hypergami ; hypogami ; kammeratægteskab ; krigsenke ; kopulationsafgift ; lynægteskab ; lysningsjournal ; medgift ; monogami ; morgengave ; mødomsattest ; parterapi ; parti ; parøkonomi ; patriakat ; polyamori ; polyandri ; polygami ; polygynandri ; proformaægteskab ; promiskutek ; prøvelsesattest; prøvelsesbog ; prøvelsesmyndighed ; registreret partnerskab ; relationsanarki ; Retsvirkningslovsudvalget 2007 ; samboskab ; sexologi ; skiftefritagelse ; statsamtet ; særeje ; tvangsægteskab ; ægtefælleafhængighed ; ægtefællesammenføring ; ægtehustru ; ægtekontrakt ; ægteleje ; ægteliv ; ægteløfte ; ægtemage ; ægtemand ; ægtepagt ; ægtesag ; ægteseng ; Ægteskab uden grænser ; ægteskabsbureau ; ægteskabsdispensation.

Litteratur

CRS: Same-Sex Marriages: Legal Issues. / Alison M. Smith. 2012. - 35 s.
- http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL31994.pdf
Nellemann, Johannes Magnus Valdemar: Retshistoriske bemærkninger om kirkelig vielse som betingelse for lovligt ægteskab i Danmark. - Kjøbenhavn : B. Lunos, 1879. - 88 s. Aftryk af Historisk tidsskrift 5, R. I.
- http://www.archive.org/details/retshistoriskebe00nell
Til Udlændingestyrelsen dem skiller. / : Morten Fich. I: Information, 22. august 2015.
Ægtefællers økonomiske forhold: Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget, 2015. ; Betænkning 1552)
Kapitel 3 Den legale formueordning – historisk udvikling
Kapitel 4 Statistik og undersøgelser
Udvalget har til brug for sine overvejelser indhentet statistiske oplysninger om blandt andet antallet af vielser og skilsmisser og ægtefællernes alder og civilstand ved ægteskabets indgåelse. Endvidere er der indhentet oplysninger om ægtefællers indtægts- og formueforhold...
Af figur 1 ses, at udviklingen i antallet af vielser svarer nogenlunde til udviklingen i befolkningen indtil 2008, hvorefter antallet af vielser pr. år er faldet i alt 27 % frem til 2013.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page