Ankenævnet for søfartsforhold

Ankenævnet er oprettet i 2005.
Nyt Ankenævn for Søfartsforhold, CO-Søfart, 12/5-2005
Der er pr. 1. april oprettet et nyt "Ankenævn for Søfartsforhold" der fremover skal behandle de sager som tidligere henhørte under "Tilbageholdelsesnævnet", "Besætningsnævnet" og "Helbredsnævnet". Som konsekvens nedlægges disse nævn, når igangværende sager er afsluttet.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold, 2013
§ 1. Ankenævnet for Søfartsforhold behandler klager over afgørelser, i det omfang det er fastsat ved eller i henhold til
1) lov om skibes besætning,
2) lov om sikkerhed til søs,
3) lov om dykkerarbejde og dykkermateriel,
4) søloven,
5) lov om søfarendes ansættelsesforhold,
6) lov om beskyttelse af havmiljøet,
7) lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs og
8) lodsloven.
Se også: Hyre
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page