beskyttelse

Læ.
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet, 2017
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v., 2019.
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, 2018.
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, 2015.
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr, 2016.
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), 2018
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, 2017.
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven), 2018.
Se også: Asyl ; beskyttede boliger ; beskyttelsesdragt ; beskyttelsesrum ; dige ; fred ; gardere ; gasmaske ; naturbeskyttelse ; sikker ; sikkerhed ; tryg ; tryghed.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page