asyl

Græsk: Fristed eller tilflugtssted; for flygtninge;
beskyttelse; af eksempelvis militærnægtere, desertører og torturofre som er blevet flygtninge fra militærdiktaturer, stater i krig og fra borgerkrige ifølge Flygtningekonventionen af 28. juli 1951.
I Danmark administreres asylsager af Udlændinge- og Integrations-ministeriet, Flygtningenævnet, Fremmedpolitiet og Udlændinge-styrelsen.
Også anstalt til optagelse af personer, der trænger til hjælp eller pleje, plejehjem.
Også tidlig dansk betegnelse for børnehave.
Bekendtgørelse af udlændingeloven, 2017.
Omtalt i Betænkningerne 1249 og 1288.
Rigsrevisionens beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere, 2016.
Udlændingestyrelsen skal ifølge udlændingeloven tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere. Dette sker i samarbejde med 6 operatører, der driver opholdscentrene (5 kommuner og Røde Kors). I slutningen af 2016 var der knap 8.000 asylansøgere fordelt på 29 opholdscentre. Den gennemsnitlige opholdstid for voksne asylansøgere på asylcentrene var ca. 600 dage ved udgangen af 2016.
Udlændingeloven stiller bl.a. krav om, at asylansøgere skal deltage i undervisning og aktivering, mens de bor på et opholdscenter. Undervisning og aktivering af asylansøgere skal bl.a. styrke forudsætningerne for en vellykket integration og lette en tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som får afslag på ophold. Opholdscentret skal indgå en kontrakt med den enkelte asylansøger, der indeholder en beskrivelse af den undervisning og aktivering, som asylansøgeren skal deltage i. Asylansøgeren modtager en tillægsydelse, hvis kontrakten overholdes.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de skal ifølge udlændingeloven.
Se også: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark / Academy for Migration Studies in Denmark ; Amnesty International ; asylansøger ; asylbørn ; asylcenterbørn ; asylcentre ; asylnødbremse ; asylret ; asylskoler ; Bedsteforældre for Asyl ; Dansk Flygtningehjælp ; Direktoratet for Udlændinge ; Dublin-konventionen ; familiesammenføring ; FN-Forbundet ; Fort Europa ; frihedsberøvelse ; integration ; jødebørn / ligabørn ; Kirkeasyl ; kirkeasylanter ; konventionsflygtninge ; Mellemfolkeligt Samvirke ; menneskerettigheder ; ophold ; opholdsgrundlag ; opholdstilladelse ; PET ; præ-asylansøger ; Rehabiliteringscenter for torturofre ; repatrinering ; retspolitik ; statsborgerskab ; Statsløsekommissionen ; udlændingeret ; UNHCR ; visum.

Litteratur

Indenrigsministeriet: Årbog om udlændinge i Danmark 2001 - Status og udvikling.
Integrationsdatabasen.
Winther, Lene: Tortur spiller sjældent ind i [danske] asylsager.
I: Politiken, 12/27/2005.
Østergaard, Mette: Få asylbørn til psykolog. I: Politiken, 08/29/2010.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page