asyl

Græsk: Fristed eller tilflugtssted;
for flygtninge; beskyttelse; eksempelvis militærnægtere, desertører og torturofre som er blevet flygtninge fra militærdiktaturer, stater i krig og fra borgerkrige.
I Danmark administreres asylsager af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller Integrationsministeriet, Flygtningenævnet, Fremmedpolitiet og Udlændingestyrelsen.
Også anstalt til optagelse af personer, der trænger til hjælp eller pleje, plejehjem.
Også tidlig dansk betegnelse for børnehave.
Se også: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark / Academy for Migration Studies in Denmark ; Amnesty International ; asylansøger ; asylbørn ; asylcenterbørn ; asylcentre ; asylret ; asylskoler ; Bedsteforældre for Asyl ; Dansk Flygtningehjælp ; Dublin-konventionen ; familiesammenføring ; FN-Forbundet ; Fort Europa ; frihedsberøvelse ; integration ; jødebørn / ligabørn ; Kirkeasyl ; kirkeasylanter ; konventionsflygtninge ; Mellemfolkeligt Samvirke ; menneskerettigheder ; ophold ; opholdsgrundlag ; opholdstilladelse ; PET ; præ-asylansøger ; Rehabiliteringscenter for torturofre ; repatrinering ; retspolitik ; statsborgerskab ; Statsløsekommissionen ; udlændingeloven ; udlændingeret ; UNHCR ; visum.

Litteratur

Indenrigsministeriet: Årbog om udlændinge i Danmark 2001 - Status og udvikling.
Integrationsdatabasen.
Winther, Lene: Tortur spiller sjældent ind i [danske] asylsager.
I: Politiken, 12/27/2005.
Østergaard, Mette: Få asylbørn til psykolog. I: Politiken, 08/29/2010.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page