Biblioteksrådet, Statens Bibliotekstilsyn

1. Historisk myndighed oprettet 1920.
Fortsat fra Komitéen til uddeling af boggaver til folke- og sognebiblioteker 1882-1898,
Statens Komité til Understøttelse af Folkebogssamlingerne 1899-1910,
Statens Bogsamlingskomité 1910-1920.
Fortsættes 1990 som Statens Bibliotekstjeneste, fra 1997-2008 som Biblioteksstyrelsen, 2008-2011 som Styrelsen for Bibliotek og Medier og fra 2012 af Kulturstyrelsen. Jf. rigsbibliotekar.
2. Et rådgivende organ under: Kulturministeriets Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier).
Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet.
Se også: Bibliotek ; biblioteksvæsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page